Fiche organisatie

VIVES - ExpertiseCentrum Sociale innovatie

VIVES - ExpertiseCentrum Sociale innovatie

Doorniksesteenweg 145
8500 Kortrijk

  056 26 41 50

  saw.kortrijk@vives.be

Bezoek website

Katrien Naessens (Projectleider HRM)

  0497 360 120

  katrien.naessens@vives.be

Organisatie

Korte omschrijving van deze organisatie:

 1. Eén van de belangrijke strategische doelstellingen van de Hogeschool VIVES is het investeren in praktijkgericht onderzoek, permanente vorming en maatschappelijke dienstverlening. Hiermee stelt de hogeschool ‘kennisvalorisatie’ centraal. VIVES wil zo enerzijds ten dienste staan van kleine & middelgrote ondernemingen, non-profitorganisaties, overheidsinstellingen en betracht anderzijds op die manier de kennisuitwisseling tussen werkveld en onderwijs te bevorderen. Hiertoe ontwikkelde VIVES zes Expertisecentra, waaronder het Expertisecentrum Sociale Innovatie verbonden aan het studiegebied Sociaal Agogisch werk (SAW). Het EC Sociale Innovatie onderschrijft expliciet de strategische doelstelling en visie van VIVES en realiseert jaarlijks meerdere opdrachten dienstverlening (vorming, teamcoaching- en coaching leidinggevenden, veranderingstrajecten, etc.) alsook praktijkgerichte onderzoeken. Afhankelijk van het project wordt er samengewerkt met studenten, docenten, onderzoekers, projectmedewerkers en diverse partners verbonden aan de verschillende studiegebieden en expertisecentra.

 2.  


"VIVES - ExpertiseCentrum Sociale innovatie" levert volgende suggesties op per domein

Deze organisatie kan meer info verschaffen over of is nauw betrokken bij:


Bijkomende informatie

Deze organisatie is werkzaam in volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - De volledige provincie West-Vlaanderen

Deze organisatie is specifiek werkzaam in volgende sector(en):

 • - Social profit (318.02, 319.01, 327.01, 329.01, 330, 331, 337)
 • - Lokale besturen

Deze organisatie richt zich specifiek naar volgende doelgroep(en):

 • - Werkgevers
  • - Profit
  • - Social Profit
  • - Lokale besturen / overheden
  • - Sociale economie

Deze organisatie houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Begeleiding / coaching van personen
 • - HR-advies
 • - Loopbaanbegeleiding
 • - Opleiding (geven / organiseren van)
 • - Procesbegeleiding / projectbegeleiding van organisaties

Deze organisatie zet voornamelijk in op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Europese projecten (Interreg, EFRO, ESF, EASI, ...)
  • - Regio-overschrijdende tewerkstelling / arbeidsmarkt
  • - Sociale economie
 • - HRM
  • - Burn-out
  • - Competentiebeleid
  • - Discriminatie
  • - Doorstroom
  • - Employer branding
  • - Ergonomie
  • - Gender
  • - Gezondheidsbeleid
  • - Innovatieve arbeidsorganisatie
  • - Interculturaliteit
  • - Leeftijdsbewust personeelsbeleid
  • - Onthaalbeleid
  • - Opleidingsbeleid
  • - Mentorschap (peter-/meterschap)
  • - Re-integratie
  • - Retentie
  • - Taal
  • - Werkplekleren
  • - Werving & selectie
  • - Loonbeleid

Deze fiche werd laatst aangepast op: 04/02/2019