Fiche organisatie

Agentschap Integratie & Inburgering

Agentschap Integratie & Inburgering

President Kennedypark 30
8500 Kortrijk

  027017830

  wvl@integratie-inburgering.be

Ondernemingsnummer: 0543307391

Bezoek website

Karima Reddahi (Consulent Integratie)

  +32 486647435

  02 701 75 12

Organisatie

Korte omschrijving van deze organisatie:

Het Agentschap Integratie en Inburgering pakt de uitdagingen aan die het gevolg zijn van migratie.
Daarin willen we het verschil maken.
Migratie heeft een impact op de hele samenleving. Op mensen en buurten, op organisaties en besturen. Meebewegen met een omgeving die verandert, vraagt inspanningen van iedereen.
We werken zo aan een gedeelde toekomst. Daarin krijgen mensen, ongeacht herkomst of achtergrond, gelijke kansen en zet iedereen zijn of haar talenten in.
Burgers, diensten en beleid vinden in het Agentschap Integratie en Inburgering een duurzame partner. Onze dienstverlening vertrekt van hun noden en vragen.

 • We zetten competenties en expertise doelgericht in.
 • We versterken de communicatie tussen mensen.
 • We informeren objectief en op maat.
 • We geven vormingen en begeleiding gericht op de praktijk.


"Agentschap Integratie & Inburgering" levert volgende suggesties op per domein

Deze organisatie kan meer info verschaffen over of is nauw betrokken bij:


Bijkomende informatie

Deze organisatie is werkzaam in volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - De volledige provincie West-Vlaanderen

Deze organisatie richt zich specifiek naar volgende doelgroep(en):

 • - Werknemers
 • - Werkzoekenden
 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - Vluchtelingen
 • - Werkgevers
  • - Profit
  • - Social Profit
  • - Lokale besturen / overheden
  • - Sociale economie
 • - Arbeidsmarkt middenveld
 • - Scholen
 • - Beleidsmakers

Deze organisatie houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Begeleiding / coaching van personen
 • - HR-advies
 • - Opleiding (geven / organiseren van)
 • - Organiseren van netwerking
 • - Organiseren van overleg
 • - Procesbegeleiding / projectbegeleiding van organisaties
 • - werken aan toegankelijk taalgebruik
 • - opzetten van een taalbeleid
 • - opzetten van een diversiteitsbeleid

Deze organisatie zet voornamelijk in op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - Vluchtelingen
 • - HRM
  • - Discriminatie
  • - Interculturaliteit
  • - Onthaalbeleid
  • - Mentorschap (peter-/meterschap)
  • - Taal
  • - Werving & selectie

Gerelateerde nieuwsitems:

- [27-08-2020] Gezocht: lokale besturen die proeftuinen sociale netwerking en participatie voor inburgeraars willen uitrollen.

- [25-06-2020] Diversiteitspraktijk.be, een website boordevol tips & tools om met diversiteit aan de slag te gaan

- [27-04-2020] Aan de slag met taaldrempels tijdens de coronaperiode.

- [18-02-2019] Vreemdevragen.be: alles over tewerkstelling van personen met een migratieachtergrond


Gerelateerde events:

- [24-10-2022] online experttalk Nederlands voor anderstaligen

- [11-10-2022] Social-profitsalon voor werkzoekenden met een migratieachtergrond (Brugge)

- [25-09-2020] Webinar - Hoe bereik je kwetsbare groepen met een migratieachtergrond in crisistijden?


Deze fiche werd laatst aangepast op: 17/03/2022