Fiche organisatie

Sociaal Fonds van de BetonIndustrie

Sociaal Fonds van de BetonIndustrie

Vorstlaan 68 5
1170 Watermaal Bosvoorde

  02 735 80 15

  brecht.stalmans@fondsbeton.be

Bezoek website

Brecht Stalmans (Sectorconsulent)

  +32 498 23 32 97

  brecht.stalmans@fondsbeton.be

Organisatie

Korte omschrijving van deze organisatie:

Het Sociaal Fonds van de Betonindustrie is het vormingsfonds van de prefab betonindustrie (PC 106.02). Meer info vindt u op onze website: http://www.fondsbeton.be/nl.
Het Sociaal Fonds heeft verschillende taken. Naast het aanbieden van informatie over sociale voordelen en veiligheid op de werkvloer, bieden we advies over opleiding en een opleidingsaanbod aan waarvoor een tussenkomst in opleidingskosten aangevraagd kan worden.

Een derde pijler is het opzetten van acties op sectorniveau in het kader van het sectorconvenant. Acties hebben betrekking op onder andere competentiemanagement en -beleid, diversiteitsbeleid, retentiebeleid, werkplekleren. Het gaat hierbij zowel om het zelfstandig uitvoeren van acties als acties in het kader van een samenwerking met bedrijven of ter ondersteuning van bedrijven.


Bijkomende informatie

Deze organisatie is werkzaam in volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - De volledige provincie West-Vlaanderen

Deze organisatie is specifiek werkzaam in volgende sector(en):

 • - Betonindustrie (PC 106.02)

Deze organisatie richt zich specifiek naar volgende doelgroep(en):

 • - Studenten/leerlingen
  • - Lager onderwijs
  • - Secundair onderwijs
   • - Voltijds
   • - Deeltijds / leertijd
   • - Buitengewoon
  • - Volwassenenonderwijs
 • - Werknemers
 • - Werkzoekenden
 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
 • - Arbeidsmarkt middenveld
 • - Scholen
 • - Beleidsmakers

Deze organisatie houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Begeleiding / coaching van personen
 • - Belangenbehartiging
 • - HR-advies
 • - Match onderwijs-arbeidsmarkt
 • - Opleiding (geven / organiseren van)
 • - Organiseren van netwerking
 • - Organiseren van overleg
 • - Procesbegeleiding / projectbegeleiding van organisaties
 • - Promotie (van sectoren, jobs, opleidingen,...)
 • - Financiering

Deze organisatie zet voornamelijk in op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Arbeidsmarktbeleid
  • - Matching onderwijs-arbeidsmarkt
  • - Technologie (robotisering / digitalisering)
  • - Levenslang leren
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
  • - Personen in armoede
 • - HRM
  • - Competentiebeleid
  • - Discriminatie
  • - Ergonomie
  • - Gender
  • - Innovatieve arbeidsorganisatie
  • - Interculturaliteit
  • - Leeftijdsbewust personeelsbeleid
  • - Onthaalbeleid
  • - Opleidingsbeleid
  • - Mentorschap (peter-/meterschap)
  • - Re-integratie
  • - Retentie
  • - Taal
  • - Werkplekleren

Deze fiche werd laatst aangepast op: 14/05/2020