Terug naar zoekresultaten

Fiche contactpersoon

Organisatie

vzw effect

vzw effect

Damastweversstraat 1
8500 Kortrijk

  056 28 27 75

  onthaal@vzweffect.be

  http://www.vzweffect.be/


Omschrijving functie:

Vzw effect is een Lokale Diensten Economie-organisatie (LDE) die verschillende kwalitatieve  diensten, met respect voor élke klant, vanuit maatschappelijke noden aanbiedt. Daarnaast zet onze organisatie in op het versterken van medewerkers met als doel hen te laten doorstromen naar een loopbaan op maat. #Divers #Nabij #Alternatief
Winst voor de medewerker
We versterken onze medewerkers door hen te begeleiden tijdens hun persoonlijk inschakelingstraject. Door #nabije coaching op de werkvloer werken we aan het versterken van attitudes, competenties en vaardigheden in en naast hun job bij vzw effect en daarna.
Winst voor de klant
Via een laagdrempelig en kwalitatief aanbod, met extra aandacht voor klanten die het moeilijk hebben, kunnen we  een #alternatieve dienstverlening aanbieden.
Winst voor de maatschappij
Dankzij het investeren in de medewerker en de klant willen we #diverse diensten aanbieden in een steeds sneller ontwikkelende maatschappij. Hierbij gaan we bewust om met onze leefomgeving en hebben respect voor ieders cultuur, religie, context en overtuiging.
We realiseren dit alles binnen de grenzen van een goed financieel bestuur.


"Alain Soenens" levert volgende suggesties op per domein

Deze persoon kan meer info verschaffen over of is nauw betrokken bij:


Bijkomende informatie

Deze persoon is werkzaam in volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - Zuid-West-Vlaanderen

Deze persoon werkt voornamelijk in functie van volgende doelgroep(en):

 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - Laaggeschoolden
 • - Werkgevers
  • - Profit
  • - Lokale besturen / overheden
 • - Arbeidsmarkt middenveld

Deze persoon houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Begeleiding / coaching van personen

Deze persoon heeft ervaring met volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Sociale economie
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - Laaggeschoolden
  • - Personen in armoede
 • - HRM
  • - Doorstroom

Deze fiche werd laatst aangepast op: 11/03/2019