Fiche organisatie

vzw effect

vzw effect

Damastweversstraat 1
8500 Kortrijk

  056 28 27 75

  onthaal@vzweffect.be

Ondernemingsnummer: BE(0)874 772 823

Bezoek website

Steven Lapauw (Directeur)

  0486 74 15 65

  steven.lapauw@vzweffect.be

Organisatie

Korte omschrijving van deze organisatie:

Vzw effect  is een Lokale Diensten Economie-organisatie (LDE) die verschillende kwalitatieve  diensten, met respect voor élke klant, vanuit maatschappelijke noden aanbiedt. Daarnaast zet onze organisatie in op het versterken van medewerkers met als doel hen te laten doorstromen naar een loopbaan op maat. #Divers #Nabij #Alternatief.

Winst voor de medewerker
We versterken onze medewerkers door hen te begeleiden tijdens hun persoonlijk inschakelingstraject. Door #nabije coaching op de werkvloer werken we aan het versterken van attitudes, competenties en vaardigheden in en naast hun job bij vzw effect en daarna.

Winst voor de klant
Via een laagdrempelig en kwalitatief aanbod, met extra aandacht voor klanten die het moeilijk hebben, kunnen we  een #alternatieve dienstverlening aanbieden.

Winst voor de maatschappij
Dankzij het investeren in de medewerker en de klant willen we #diverse diensten aanbieden in een steeds sneller ontwikkelende maatschappij. Hierbij gaan we bewust om met onze leefomgeving en hebben respect voor ieders cultuur, religie, context en overtuiging.

We realiseren dit alles binnen de grenzen van een goed financieel bestuur.


Bijkomende informatie

Deze organisatie is werkzaam in volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - Zuid-West-Vlaanderen

Deze organisatie is specifiek werkzaam in volgende sector(en):

 • - Lokale besturen

Deze organisatie richt zich specifiek naar volgende doelgroep(en):

 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
 • - Werkgevers
  • - Sociale economie
 • - Beleidsmakers

Deze organisatie houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Begeleiding / coaching van personen
 • - Belangenbehartiging
 • - Loopbaanbegeleiding
 • - Opleiding (geven / organiseren van)

Deze organisatie zet voornamelijk in op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Sociale economie
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Personen in armoede
 • - HRM
  • - Competentiebeleid
  • - Doorstroom

Deze fiche werd laatst aangepast op: 04/03/2019