Terug naar zoekresultaten

Fiche contactpersoon

Organisatie


Omschrijving functie:

Stafmedewerker streekwerking Noord-West-Vlaanderen


Bijkomende informatie

Deze persoon is werkzaam in volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - Noord-West-Vlaanderen

Deze persoon houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Belangenbehartiging
 • - Match onderwijs-arbeidsmarkt
 • - Organiseren van netwerking
 • - Organiseren van overleg

Deze persoon heeft ervaring met volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Arbeidsmarktbeleid
  • - Arbeidsmarktstatistieken
  • - Europese projecten (Interreg, EFRO, ESF, EASI, ...)
  • - Matching onderwijs-arbeidsmarkt
  • - Regio-overschrijdende tewerkstelling / arbeidsmarkt
  • - Sociale economie
  • - Levenslang leren
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
  • - Personen in armoede

Gerelateerde events:

- [31-10-2023] WEST4WORK arbeidsmarktcongres - levenslang leren als hefboom om een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren


Deze fiche werd laatst aangepast op: 02/05/2022