Fiche organisatie

Cokido.org

Cokido.org

Roeland Saverystraat 26
8500 Kortrijk

  0032492 76 11 23

  hallo@cokido.org

Ondernemingsnummer: 0716957187

Bezoek website Bekijk op

Eefje Cottenier (Founder)

  0476937592

  eefje@destuyverij.be

Organisatie

Korte omschrijving van deze organisatie:

Cokido faciliteert ouders, buren, familie's en collega's om samen, met beurtrollen, buitenschoolse opvang te organiseren. Met een beproefde en bewezen methodiek, handige app en een op maat gemaakte verzekering én de nodige begeleiding vormen deze groepen van gezinnen vertrouwens-cirkels.
Een kwalitatieve en veilige, informele maar georganiseerde buitenschoolse opvang is hiervan het resultaat.
Deze opvang-groepen gaan door in Schoolgebouwen, buurtlokalen, thuis of op het werk.
Voor werkgevers heeft Cokido een begeleidingstraject waarbij een geïntegreerde kindeopvang als oplossing op (of in de buurt van) de werkvloer wordt geïnstalleerd.
Dit resulteert in een vernieuwd hr beleid waar werk-leven balans mogelijk wordt, waar solidariteit én sociaal weefsel op de werkvloer groeien en dus ook energie stijgt van werknemers. Noem het een permanente team building, een sociaal voordeel die een (h)écht verschil maakt. 
Zo zorgt Cokido voor meer familiale context, weefsels waarin kinderen opgroeien in vertrouwensomgevingen maar vooral voor meer veerkracht voor het gezin in de maatschappij én op de werkvloer. Want zeg nu zelf, it takes a village to raise a child!


Bijkomende informatie

Deze organisatie is werkzaam in volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - De volledige provincie West-Vlaanderen

Deze organisatie is specifiek werkzaam in volgende sector(en):

 • - APCB Bedienden (PC 200)
 • - Audiovisuele sector (PC 227) en filmproductie (PSC 303.01)
 • - Autosector en aanverwante sectoren (PC 112, PSC 142.1, PSC 149.2, PSC 149.4)
 • - Betonindustrie (PC 106.02)
 • - Bouw (PC 124)
 • - Brandstoffenhandel (PC 127)
 • - Diamantnijverheid (PC 324)
 • - Dienstencheques (PSC 322.01)
 • - Elektriciens (PC 149.01)
 • - Grafische sector (PC 130)
 • - Groene sectoren (PC132, PC144, PC145 & PC145.04)
 • - Horeca (PC 302)
 • - Hout (PC 126, PC 125.01, PC 125.02, PC 125.03)
 • - Internationale handel (PC 226)
 • - Kappers, fitness en schoonheidszorgen (PC 314)
 • - Kleding en confectie (PC 109, PC 215)
 • - Metaal (PC 111 & PC 209)
 • - Montage & kraanverhuurbedrijven (PC 111.03)
 • - Papier en karton (PC 136)
 • - Private autobus- en autocarbedrijven (PC 140.01)
 • - Scheikundige nijverheid (PC 116 en 207)
 • - Social profit (318.02, 319.01, 327.01, 329.01, 330, 331, 337)
 • - Taxi- en lokale autobedrijven (PC 140.02)
 • - Textielsector (PC 120 en 214)
 • - Textielverzorging (PC 110)
 • - Transport, logistiek en grondafhandeling op luchthavens (PC 140.03, PC 140.04)
 • - Uitzendsector (PC 322)
 • - Vastgoedsector (PC 323)
 • - Verhuizingen (PC 140.05)
 • - Vermakelijkheidsbedrijven (PC 304)
 • - Voedingsnijverheid (PC 118 en 220)
 • - Vrije beroepen (PC 336)
 • - Lokale besturen
 • - Schoonmaak (PC 121)

Deze organisatie richt zich specifiek naar volgende doelgroep(en):

 • - Studenten/leerlingen
  • - Lager onderwijs
 • - Werknemers
 • - Werkzoekenden
 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
 • - Werkgevers
  • - Profit
  • - Social Profit
  • - Lokale besturen / overheden
  • - Sociale economie
 • - Arbeidsmarkt middenveld
 • - Scholen
 • - Beleidsmakers

Deze organisatie houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Begeleiding / coaching van personen
 • - Belangenbehartiging
 • - Funding - Subsidiedossiers schrijven
 • - HR-advies
 • - Opleiding (geven / organiseren van)
 • - Organiseren van netwerking
 • - Organiseren van overleg
 • - Procesbegeleiding / projectbegeleiding van organisaties
 • - Financiering

Deze organisatie zet voornamelijk in op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Arbeidsmarktbeleid
  • - Europese projecten (Interreg, EFRO, ESF, EASI, ...)
  • - Sociale economie
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Vluchtelingen
  • - Personen in armoede
 • - HRM
  • - Burn-out
  • - Employer branding
  • - Gender
  • - Gezondheidsbeleid
  • - Innovatieve arbeidsorganisatie
  • - Interculturaliteit
  • - Retentie
 • - toeleiding tot kinderopvang, kindverzorgers en begeleiders

Gerelateerde nieuwsitems:

- [04-06-2020] Cokido helpt bedrijven en organisaties om kinderopvang te organiseren op de werkvloer


Gerelateerde events:

- [30-06-2020] Kinderopvang met Cokido op de werkvloer. Hoe? Zo!

- [23-06-2020] Infosessie Cokido, kinderopvang op de werkvloer. Hoe? Zo!

- [16-06-2020] Infosessie Cokido, kinderopvang op de werkvloer? hoe? Zo!

- [09-06-2020] Infosessie Cokido, Werk en gezin op de werkvloer.


Deze fiche werd laatst aangepast op: 04/06/2020