Terug naar overzicht

Infosessie ESF-oproep 489: Begeleidingstrajecten menselijk kapitaal voor KMO’s in digitale transformatie door implementatie van datagedreven digitale technologieën (AI 2020)

Enkel partnerschappen kunnen indienen op deze oproep. Het moet gaan om partnerschappen die de actoren samenbrengen die de noodzakelijke expertise en draagkracht hebben om de voorgestelde geïntegreerde trajecten Vlaams breed uit te rollen.
27/08/2020
13:30 - 14:30
online
Infosessie ESF-oproep 489: Begeleidingstrajecten menselijk kapitaal voor KMO’s in digitale transformatie door implementatie van datagedreven digitale technologieën (AI 2020)

Met deze oproep financiert ESF Vlaanderen de ontwikkeling en uitrol van begeleidingstrajecten van KMO's. Die trajecten moeten hen ondersteunen bij de integratie van datagedreven digitale technologieën, die leiden tot een digitaal transformatieproces.

Deze begeleidingstrajecten kunnen een cascade aan ‘acties’ bevatten:
- Minimaal proactief inzetten op competenties van menselijk kapitaal bij digitale transformatieprocessen
- Maximaal proactief inzetten op alle aspecten die te maken hebben met een brede menselijk kapitaal aanpak in ondernemingen naar aanleiding van de digitale transformatie: werknemersbetrokkenheid, rekrutering en selectie, arbeidsorganisatie, inclusief leiderschap, werkbaar werk, …
- Alles daartussen is dus in principe mogelijk, maar minimaal moet er dus ingezet worden op competenties (cfr. matchmaking met bestaand opleidingsaanbod).

Enkel partnerschappen kunnen indienen op deze oproep. Het moet gaan om partnerschappen die de actoren samenbrengen die de noodzakelijke expertise en draagkracht hebben om de voorgestelde geïntegreerde trajecten Vlaams breed uit te rollen.

Er is een maximale subsidie voorzien van 300.000 euro per project. De oproep wordt opengesteld op 1 juni 2020 en staat open tot en met 18 september 2020. De goedgekeurde projecten hebben een looptijd van 24 maanden en starten op 1 november 2020

Gelieve u in te schrijven via onderstaande link. Een dag voor de webinar ontvangt u een weblink. Met deze weblink kunt u zich aanmelden bij Microsoft Teams om de infosessie te volgen. 


Een initiatief van: ESF Vlaanderen
Contactpersoon: Stephanie Beavis, stephanie.beavis@wse.vlaanderen.be

Meer info via deze weblink


Dit event werd gepubliceerd op 05-06-2020 door Bram Bruggeman