Fiche arbeidsmarkt subsidie

ESF-oproep 489: Begeleidingstrajecten menselijk kapitaal voor KMO’s in digitale transformatie door implementatie van datagedreven digitale technologieën (AI 2020)

ESF-oproep 489: Begeleidingstrajecten menselijk kapitaal voor KMO’s in digitale transformatie door implementatie van datagedreven digitale technologieën (AI 2020)

Weblink arbeidsmarkt subsidie

Stephanie Beavis (projectbeheerder)

  02/552 83 02

  stephanie.beavis@wse.vlaanderen.be

Deze arbeidsmarkt subsidie kan bekomen worden via volgende organisatie:

Europa WSE

Europa WSE

Koning Albert II-laan 35 20
1030 Brussel

  02 552 83 51

  europawse@vlaanderen.be

  https://www.europawse.be/


Omschrijving arbeidsmarkt subsidie:

Met deze oproep financiert ESF Vlaanderen de ontwikkeling en uitrol van begeleidingstrajecten van KMO's. Die trajecten moeten hen ondersteunen bij de integratie van datagedreven digitale technologieën, die leiden tot een digitaal transformatieproces.

Deze begeleidingstrajecten kunnen een cascade aan ‘acties’ bevatten:
- Minimaal proactief inzetten op competenties van menselijk kapitaal bij digitale transformatieprocessen
- Maximaal proactief inzetten op alle aspecten die te maken hebben met een brede menselijk kapitaal aanpak in ondernemingen naar aanleiding van de digitale transformatie: werknemersbetrokkenheid, rekrutering en selectie, arbeidsorganisatie, inclusief leiderschap, werkbaar werk, …
- Alles daartussen is dus in principe mogelijk, maar minimaal moet er dus ingezet worden op competenties (cfr. matchmaking met bestaand opleidingsaanbod).

Enkel partnerschappen kunnen indienen op deze oproep. Het moet gaan om partnerschappen die de actoren samenbrengen die de noodzakelijke expertise en draagkracht hebben om de voorgestelde geïntegreerde trajecten Vlaams breed uit te rollen.

Er is een maximale subsidie voorzien van 300.000 euro per project. De oproep wordt opengesteld op 1 juni 2020 en staat open tot en met 18 september 2020. De goedgekeurde projecten hebben een looptijd van 24 maanden en starten op 1 november 2020


Contactpersonen uit dit arbeidsmarkt vademecum die meer info kunnen verschaffen:

Bijkomende informatie

Is er een deadline om deze arbeidsmarkt subsidie aan te vragen?

18/09/2020


Deze arbeidsmarkt subsidie is van toepassing op volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - De volledige provincie West-Vlaanderen

Wie kan gebruik maken van deze arbeidsmarkt subsidie?

 • - Lokale besturen / overheden
 • - Arbeidsmarktmiddenveld
 • - Scholen (onderwijsactoren)
 • - Partnerschappen

Deze arbeidsmarkt subsidie beoogt specifiek volgende doelgroep(en):

 • - Werknemers
 • - Werkgevers
  • - Profit
 • - KMO's

Deze arbeidsmarkt subsidie kan gelinkt worden aan volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Begeleiding / coaching van personen
 • - Opleiding (geven / organiseren van)
 • - Organiseren van netwerking
 • - Procesbegeleiding / projectbegeleiding van organisaties

Deze arbeidsmarkt subsidie wil voornamelijk inspelen op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Arbeidsmarktbeleid
  • - Technologie (robotisering / digitalisering)
  • - Levenslang leren
 • - HRM
  • - Competentiebeleid
  • - Doorstroom
  • - Opleidingsbeleid
  • - Retentie

Gerelateerde nieuwsitems:

- [05-06-2020] Nieuwe ESF-oproepen! Let's go, West-Vlaanderen!


Gerelateerde events:

- [27-08-2020] Infosessie ESF-oproep 489: Begeleidingstrajecten menselijk kapitaal voor KMO’s in digitale transformatie door implementatie van datagedreven digitale technologieën (AI 2020)

- [16-06-2020] Infosessie oproep 500: Inclusieve Ondernemingen

- [12-06-2020] Infosessie oproep 489: Begeleidingstrajecten menselijk kapitaal voor KMO’s in digitale transformatie door implementatie van datagedreven digitale technologieën (AI 2020)


Deze fiche werd laatst aangepast op: 04/06/2020