Fiche arbeidsmarkt project

Volgende organisatie fungeert als aanspreekpunt in functie van dit arbeidsmarkt project:


Korte omschrijving arbeidsmarkt project:

De arbeidsmarkt in de grensregio Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen kampt met een aantal tegenstrijdigheden. Aan de ene kant raken heel wat (West-Vlaamse) vacatures steeds moeilijker ingevuld omwille van een tekort aan arbeidskrachten op de lokale arbeidsmarkt. Aan de andere kant vinden heel wat Franse en Waalse werkzoekenden maar moeilijk een voor hen geschikte job (in hun eigen regio).
In een ééngemaakt Europa met een vrij verkeer van personen, goederen en diensten lijkt de oplossing voor de hand te liggen. Helaas bewijst de praktijk het tegendeel, en is werken aan de overzijde van de (taal)grens nog steeds een (te) weinig betreden pad. Het project Grenzeloos Competent heeft dan ook als ambitie om bij te dragen aan een grotere grensoverschrijdende mobiliteit van werkzoekenden in de Frans-Belgische grensregio. We doen dit door in te zetten op :
(1) de promotie van het werken in 3 sectoren, nl. de voedingsindustrie, de textielsector en de sector van duurzaam bouwen. Dit gebeurt o.a. door de organisatie van grensoverschrijdende ontdekkingsdagen (bedrijfsbezoeken voor Franse, Vlaamse en Waalse werkzoek"enden);
(2) grensoverschrijdende opleidingen voor deze 3 sectoren;
(3) ondersteuning van werkgevers bij het rekruteren en tewerkstelling van Franse/Waalse werknemers;
(4) het beleid te ondersteunen via de opmaak van grensoverschrijdende arbeidsmarktstatistieken.


Contactpersonen uit dit arbeidsmarkt vademecum die meer info kunnen verschaffen:

Bijkomende informatie

Loopt dit arbeidsmarkt project op permanente basis of kent dit project een bepaalde looptijd?

01/10/2016 - 30/09/2020


Dit arbeidsmarkt project is van toepassing op volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - De volledige provincie West-Vlaanderen

Dit arbeidsmarkt project richt zich specifiek naar volgende doelgroep(en):

 • - Werkzoekenden
 • - Werkgevers
  • - Profit
 • - Beleidsmakers

Dit arbeidsmarkt project kan gelinkt worden aan volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - HR-advies
 • - Opleiding (geven / organiseren van)
 • - Promotie (van sectoren, jobs, opleidingen,...)

Dit arbeidsmarkt project wil voornamelijk inspelen op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Arbeidsmarktbeleid
  • - Arbeidsmarktstatistieken
  • - Europese projecten (Interreg, EFRO, ESF, EASI, ...)
  • - Regio-overschrijdende tewerkstelling / arbeidsmarkt
 • - HRM
  • - Onthaalbeleid
  • - Werving & selectie

Deze fiche werd laatst aangepast op: 11/02/2020