Terug naar zoekresultaten

Fiche arbeidsmarkt project

Volgende organisatie fungeert als aanspreekpunt in functie van dit arbeidsmarkt project:

VDAB West Vlaanderen

VDAB West Vlaanderen

Koning Albert 1 laan 1 2
8500 Brugge

  0499595907

  bart.pynket@vdab.be

  https://www.vdab.be/


Korte omschrijving arbeidsmarkt project:

Passe Vite is een arbeidsmarktgericht opleidingsproject dat groeide uit een samenwerking tussen Streekoverleg Kust, het sectorfonds Horeca Forma en VDAB West-Vlaanderen. Ook de Stad Blankenberge doet een duit in het zakje. Doel is werkzoekenden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt warm te maken voor en op te leiden tot de functie van keukenmedewerker. Afhankelijk van het profiel van de instromende werkzoekenden, wordt er voorafgaand een korte opleiding Nederlands voorzien, waarbij de inhoudelijke opleiding van 5 weken startte eind januari 2019. Eén en ander vindt plaats in de keuken van het Jeugdhuis De Wullok in Blankenberge. Na deze intensieve keukenopleiding krijgen de cursisten de kans om zes weken werkplekleren te lopen in een echte, draaiende zaak. Daar wordt kun kennis en kunde verder vervolmaakt met oog op de betrokken zaak. De periode werkplekleren loopt af net voor de Paasvakantie 2019. Voor wie dat nog nodig heeft, kan de Paasvakantie nog als stageperiode verlengd worden, eventueel via een instrument zoals IBO. Doel is dat de cursisten zo veel als mogelijk een vacature kunnen invullen vanaf de week volgend op de Paasvakantie.

Er wordt in eerste instantie gericht op werkzoekenden uit Blankenberge, bij uitbreiding de Kustregio en tenslotte de rest van West-Vlaanderen.

Nadat het project startte als een eenmalige oefening, werd na evaluatie besloten dat er in 2020 een nieuwe editie zal plaatsvinden.


Bijkomende informatie

Loopt dit arbeidsmarkt project op permanente basis of kent dit project een bepaalde looptijd?

21/01/2019 - 23/04/2019


Dit arbeidsmarkt project is van toepassing op volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - Kust

Dit arbeidsmarkt project is specifiek van toepassing op volgende sector(en):

 • - Horeca (PC 302)

Dit arbeidsmarkt project richt zich specifiek naar volgende doelgroep(en):

 • - Werkzoekenden

Dit arbeidsmarkt project kan gelinkt worden aan volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Arbeidsbemiddeling
 • - Begeleiding / coaching van personen
 • - Opleiding (geven / organiseren van)

Dit arbeidsmarkt project wil voornamelijk inspelen op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Arbeidsmarktbeleid
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
  • - Personen in armoede

Deze fiche werd laatst aangepast op: 16/07/2019