Fiche organisatie

vzw Montage

vzw Montage

Antoon Van Osslaan 1 4
1120 Neder-Over-Heembeek

  0470955727

  thomas.crauwels@vzwmontage.be

Ondernemingsnummer: 0434.756.473

Bezoek website

Thomas Crauwels (Coördinator)

  0470955727

  thomas.crauwels@vzwmontage.be

Organisatie

Korte omschrijving van deze organisatie:

Vzw Montage staat voor het behoud en het verhogen van kwaliteitsvolle en duurzame tewerkstelling(kansen) van arbeiders bij montage- en kraanverhuurbedrijven.
Vzw Montage wenst de weerbaarheid te verhogen van arbeiders binnen de montage- en kraanverhuurbedrijven door het erkennen van competenties.
Vzw Montage staat in voor het toeleiden van gekwalificeerd personeel naar de sector en wil daarmee een antwoord bieden op de knelpunten van de sector.

Vzw Montage wil een toenemende deelname aan opleidingen realiseren van arbeiders uit de sector van de montage en de kraanwerkzaamheden.
Vzw Montage wil uitgroeien tot expertisecentrum binnen de sector wat betreft competentiebeleid.
Vzw Montage wil een vermindering van het aantal knelpuntvacatures binnen de sector realiseren door het opleiden van goed gekwalificeerde werknemers.

Permanente vorming en opleiding is een basisvoorwaarde voor de ontwikkeling van bedrijven en hun tewerkstelling.
De erkenning van competenties is een recht voor elke werknemer.
Vorming en opleiding zijn essentieel om de weerbaarheid van arbeiders in de sector te verhogen en duurzame tewerkstelling te garanderen.


Bijkomende informatie

Deze organisatie is werkzaam in volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - De volledige provincie West-Vlaanderen

Deze organisatie is specifiek werkzaam in volgende sector(en):

 • - Metaal (PC 111 & PC 209)
 • - Montage & kraanverhuurbedrijven (PC 111.03)

Deze organisatie richt zich specifiek naar volgende doelgroep(en):

 • - Studenten/leerlingen
  • - Lager onderwijs
  • - Secundair onderwijs
   • - Voltijds
   • - Deeltijds / leertijd
   • - Buitengewoon
  • - Hoger onderwijs
  • - Volwassenenonderwijs
 • - Werknemers
 • - Werkzoekenden
 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
 • - Werkgevers
  • - Profit
  • - Social Profit
  • - Lokale besturen / overheden
  • - Sociale economie
 • - Arbeidsmarkt middenveld
 • - Scholen
 • - Beleidsmakers

Deze organisatie houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Arbeidsbemiddeling
 • - Begeleiding / coaching van personen
 • - Belangenbehartiging
 • - Funding - Subsidiedossiers schrijven
 • - HR-advies
 • - Loopbaanbegeleiding
 • - Match onderwijs-arbeidsmarkt
 • - Opleiding (geven / organiseren van)
 • - Organiseren van netwerking
 • - Organiseren van overleg
 • - Procesbegeleiding / projectbegeleiding van organisaties
 • - Promotie (van sectoren, jobs, opleidingen,...)
 • - Financiering

Deze organisatie zet voornamelijk in op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Arbeidsmarktbeleid
  • - Arbeidsmarktstatistieken
  • - Europese projecten (Interreg, EFRO, ESF, EASI, ...)
  • - Matching onderwijs-arbeidsmarkt
  • - Mobiliteit (woon-werk verkeer)
  • - Regio-overschrijdende tewerkstelling / arbeidsmarkt
  • - Sociale economie
  • - Technologie (robotisering / digitalisering)
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
  • - Personen in armoede
 • - HRM
  • - Burn-out
  • - Competentiebeleid
  • - Discriminatie
  • - Doorstroom
  • - Employer branding
  • - Ergonomie
  • - Gender
  • - Gezondheidsbeleid
  • - Innovatieve arbeidsorganisatie
  • - Interculturaliteit
  • - Leeftijdsbewust personeelsbeleid
  • - Onthaalbeleid
  • - Opleidingsbeleid
  • - Mentorschap (peter-/meterschap)
  • - Re-integratie
  • - Retentie
  • - Taal
  • - Werkplekleren
  • - Werving & selectie
  • - Loonbeleid

Gerelateerde events:

- [27-05-2020] Infosessie ESF-oproep 482: Duale leerkrachten


Deze fiche werd laatst aangepast op: 26/03/2019