Terug naar zoekresultaten

Fiche organisatie

WAAK

WAAK

Heirweg 125
8520 Kuurne

  056363434

  info@waak.be

Ondernemingsnummer: 0439.993.582

Bezoek website

Tim Vannieuwenhuyse (Algemeen directeur)

  056363402

  ann-sophie.kindt@waak.be

Organisatie

Korte omschrijving van deze organisatie:

Oplossingen bieden op maat voor onze klant, via de creatie van aangepaste jobs voor onze medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat is de essentie.
WAAK creëert al 50 jaar lang duurzame en aangepaste tewerkstelling met kansen tot zelfontplooiing voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Deze 2000 duurzame jobs creëren reële toegevoegde waarde voor kleine en grote ondernemingen in binnen- en buitenland.
We waken hierbij over professionaliteit, leverbetrouwbaarheid, correcte prijs, kwaliteit en flexibiliteit.
Door de aanwezige knowhow van producten en processen, kan en wil WAAK een constructief en pro-actief partnerschap uitbouwen met zijn klanten. WAAK focust hierbij op klant- en resultaatgerichtheid en wil verbeteringsgericht werken. Daarnaast staan ook duurzaamheid, integriteit, ethische en sociale gedragscodes erg centraal in WAAK. Ze zijn een onderdeel van onze missie, visie en waarden en hebben een invloed op onze beslissingen en acties. De grondvesten en waarden van de organisatie zijn Verantwoordelijkheid, Integriteit, Eerlijkheid en Respect. In combinatie met trots enthousiasme bieden deze de beste ingrediënten voor mensgericht ondernemerschap


"WAAK" levert volgende suggesties op per domein

Deze organisatie kan meer info verschaffen over of is nauw betrokken bij:


Bijkomende informatie

Deze organisatie is werkzaam in volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - Zuid-West-Vlaanderen

Deze organisatie is specifiek werkzaam in volgende sector(en):

 • - Autosector en aanverwante sectoren (PC 112, PSC 142.1, PSC 149.2, PSC 149.4)
 • - Groene sectoren (PC132, PC144, PC145 & PC145.04)
 • - Internationale handel (PC 226)
 • - Metaal (PC 111 & PC 209)
 • - Social profit (318.02, 319.01, 327.01, 329.01, 330, 331, 337)
 • - Schoonmaak (PC 121)

Deze organisatie richt zich specifiek naar volgende doelgroep(en):

 • - Studenten/leerlingen
 • - Studenten/leerlingen
  • - Secundair onderwijs
   • - Buitengewoon
  • - Volwassenenonderwijs
 • - Werkzoekenden
 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
 • - Werkgevers
  • - Profit
  • - Social Profit
  • - Lokale besturen / overheden
  • - Sociale economie
 • - Scholen
 • - Beleidsmakers

Deze organisatie zet voornamelijk in op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
  • - Personen in armoede
 • - HRM
  • - Doorstroom
  • - Re-integratie
  • - Retentie
  • - Werkplekleren

Deze fiche werd laatst aangepast op: 16/06/2020