Fiche organisatie

Organisatie

Korte omschrijving van deze organisatie:

 • Het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid (GOHA) wil via beleidsparticipatie zowel de kwalitatieve als kwantitatieve arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidshandicap of chronische ziekte verhogen. GOHA publiceerde het voorbije jaar een reeks goede praktijken van mensen met een arbeidsbeperking die de stap naar werk hebben gezet. Ze kunnen inspirerend werken en verruimen de kijk op ‘arbeidshandicap’ voor mogelijke werkgevers. Via deze link kan je hun verhaal lezen: https://handicapenarbeid.be/goede-praktijken/
 • Daarnaast publiceerde het GOHA de brochure ‘Redelijke aanpassingen op de werkvloer’ (pdf) . Hierin worden een aantal inspirerende voorbeelden beschreven van redelijke aanpassingen door werkgevers, die de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap mogelijk maken. Redelijke aanpassingen zijn maatregelen die de beperkende invloed van een onaangepaste omgeving op de persoon met een handicap kunnen wegnemen. Het voorzien van deze redelijke aanpassingen is een noodzakelijke voorwaarde om inclusief werken voor personen met een handicap mogelijk te maken.
 • Meer info kan je vinden op https://handicapenarbeid.be/gebruikersoverleg/


Bijkomende informatie

Deze organisatie richt zich specifiek naar volgende doelgroep(en):

 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - Personen met een arbeidsbeperking

Deze organisatie houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Belangenbehartiging

Deze organisatie zet voornamelijk in op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Arbeidsmarktbeleid
  • - Matching onderwijs-arbeidsmarkt
  • - Sociale economie
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - Personen met een arbeidsbeperking

Deze fiche werd laatst aangepast op: 16/07/2019