Fiche contactpersoon

Organisatie

Voka, Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka, Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

President Kennedylaan 9A
8500 Kortrijk

  056235051

  info@voka.be

  http://www.voka.be/west-vlaanderen


Omschrijving functie:

Als regioverantwoordelijke voor Midden- en Zuid-West-Vlaanderen ben ik verantwoordelijk voor:
- Het uitwerken van een socio-economische visie op beide regio’s.
- Het bepalen van de strategie om deze visie uit te werken met daar aangekoppeld de acties en resultaten.
- Het vertegenwoordigen van bedrijven en Voka binnen diverse overlegorganen.
- Het verdedigen van de belangen van de bedrijven op diverse beleidsniveaus (zowel lokaal als Vlaams, Federaal en Europees).
- Het opbouwen van een sterk netwerk binnen de bedrijven, politiek, overheid en stakeholders.
- Het top of mind aanspreekpunt zijn voor (politieke) opinie- en beleidsmakers rond thema’s die het economisch weefsel in West-Vlaanderen beïnvloeden.
- Het aansturen van diverse stakeholders en collega’s bij het realiseren van de strategie en doelstellingen.
- Het bepalen en communiceren van diverse standpunten.
- …


Bijkomende informatie

Deze persoon is werkzaam in volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - Midden-West-Vlaanderen
 • - Zuid-West-Vlaanderen

Deze persoon werkt voornamelijk in functie van volgende doelgroep(en):

 • - Werkgevers
  • - Profit
  • - Social Profit
  • - Lokale besturen / overheden
  • - Sociale economie
 • - Arbeidsmarkt middenveld
 • - Beleidsmakers

Deze persoon houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Belangenbehartiging
 • - Organiseren van netwerking
 • - Organiseren van overleg
 • - Procesbegeleiding / projectbegeleiding van organisaties

Deze persoon heeft ervaring met volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Arbeidsmarktbeleid
  • - Arbeidsmarktstatistieken
  • - Europese projecten (Interreg, EFRO, ESF, EASI, ...)
  • - Matching onderwijs-arbeidsmarkt
  • - Mobiliteit (woon-werk verkeer)
  • - Regio-overschrijdende tewerkstelling / arbeidsmarkt
  • - Sociale economie
  • - Technologie (robotisering / digitalisering)
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
  • - Personen in armoede
 • - HRM
  • - Burn-out
  • - Competentiebeleid
  • - Discriminatie
  • - Doorstroom
  • - Employer branding
  • - Ergonomie
  • - Gender
  • - Gezondheidsbeleid
  • - Innovatieve arbeidsorganisatie
  • - Interculturaliteit
  • - Leeftijdsbewust personeelsbeleid
  • - Onthaalbeleid
  • - Opleidingsbeleid
  • - Mentorschap (peter-/meterschap)
  • - Re-integratie
  • - Retentie
  • - Taal
  • - Werkplekleren
  • - Werving & selectie
  • - Loonbeleid

Gerelateerde nieuwsitems:

- [22-04-2020] Hoe pas je 'social distancing' op de werkvloer toe? Waar vind je correcte info en goede praktijkvoorbeelden?


Deze fiche werd laatst aangepast op: 18/07/2019