Terug naar zoekresultaten

Fiche contactpersoon

Organisatie


Omschrijving functie:

Ondersteuning van delegees en secretarissen op vlak van divers personeelsbeleid. Meerspecfiek re-integratie langdurig zieken , burn out, werkbaar werk, IAO, onthaal, interculturaliteit.


"christ vanneste" levert volgende suggesties op per domein

Deze persoon kan meer info verschaffen over of is nauw betrokken bij:


Bijkomende informatie

Deze persoon is werkzaam in volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - De volledige provincie West-Vlaanderen

Deze persoon is specifiek werkzaam in volgende sector(en):

 • - APCB Bedienden (PC 200)
 • - Bouw (PC 124)
 • - Dienstencheques (PSC 322.01)
 • - Grafische sector (PC 130)
 • - Horeca (PC 302)
 • - Hout (PC 126, PC 125.01, PC 125.02, PC 125.03)
 • - Kleding en confectie (PC 109, PC 215)
 • - Metaal (PC 111 & PC 209)
 • - Montage & kraanverhuurbedrijven (PC 111.03)
 • - Papier en karton (PC 136)
 • - Scheikundige nijverheid (PC 116 en 207)
 • - Social profit (318.02, 319.01, 327.01, 329.01, 330, 331, 337)
 • - Textielsector (PC 120 en 214)
 • - Textielverzorging (PC 110)
 • - Transport, logistiek en grondafhandeling op luchthavens (PC 140.03, PC 140.04)
 • - Uitzendsector (PC 322)
 • - Voedingsnijverheid (PC 118 en 220)
 • - Lokale besturen
 • - Schoonmaak (PC 121)

Deze persoon werkt voornamelijk in functie van volgende doelgroep(en):

 • - Werknemers
 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig zieken
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
 • - Arbeidsmarkt middenveld
 • - Beleidsmakers

Deze persoon houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Belangenbehartiging
 • - HR-advies
 • - Organiseren van netwerking
 • - Organiseren van overleg
 • - Procesbegeleiding / projectbegeleiding van organisaties

Deze persoon heeft ervaring met volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Arbeidsmarktbeleid
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig zieken
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
  • - Personen in armoede
 • - HRM
  • - Burn-out
  • - Competentiebeleid
  • - Discriminatie
  • - Employer branding
  • - Ergonomie
  • - Innovatieve arbeidsorganisatie
  • - Interculturaliteit
  • - Leeftijdsbewust personeelsbeleid
  • - Onthaalbeleid
  • - Mentorschap (peter-/meterschap)
  • - Re-integratie
  • - Taal
  • - Loonbeleid

Gerelateerde nieuwsitems:

- [15-06-2022] WEST4WORK blikt tevreden terug op netwerkdag omtrent re-integratie van langdurig zieken


Deze fiche werd laatst aangepast op: 10/07/2019