Terug naar zoekresultaten

Fiche contactpersoon

Organisatie


Omschrijving functie:

Ik ben lid van het directieteam van het Centrum voor Basiseducatie Brugge - Oostende - Westhoek (open-school). Wij zijn een door het Ministerie van Onderwijs en Vorming erkend, onafhankelijk en pluralistisch samengesteld centrum voor basiseducatie. Basiseducatie situeert zich binnen het volwassenenonderwijs. 
In een maatschappij die steeds meer gekenmerkt wordt door een toenemende kloof tussen hoger- en lagergeschoolden, willen de centra de geletterdheid verhogen via onderwijs en vorming.

We geven cursussen waardoor cursisten hun basiskennis en -vaardigheden verhogen om actiever deel te nemen aan de maatschappij. Wat ze leren is toepasbaar in het dagelijkse leven om zelfstandiger te worden en mee te blijven met de snelle evoluties. Het opleidingsaanbod is dan ook gericht op het aanleren en verhogen van (geletterdheids)competenties, op het vlak van:

 • taal
 • wiskunde
 • informatie- en communicatietechnologie (ict)
 • maatschappijoriëntatie (“algemene vorming”) 
Ik ben directeur regio Westhoek, maar neem ook een aantal zaken op centrumniveau op. Vanuit die functie ben ik op dit platform dus contactpersoon voor de 3 regio's van ons werkingsgebied (Brugge, Oostende, Westhoek).


Bijkomende informatie

Deze persoon is werkzaam in volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - Kust
 • - Arrondissement Brugge
 • - Arrondissement Oostende
 • - Westhoek

Deze persoon werkt voornamelijk in functie van volgende doelgroep(en):

 • - Studenten/leerlingen
  • - Volwassenenonderwijs
 • - Werknemers
 • - Werkzoekenden
 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Vluchtelingen
 • - Werkgevers
  • - Profit
  • - Social Profit
  • - Lokale besturen / overheden
  • - Sociale economie
 • - Arbeidsmarkt middenveld
 • - Scholen
 • - Beleidsmakers
 • - personen in armoede
 • - laaggeletterde volwassenen

Deze persoon houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Begeleiding / coaching van personen
 • - Belangenbehartiging
 • - Match onderwijs-arbeidsmarkt
 • - Opleiding (geven / organiseren van)
 • - Organiseren van netwerking
 • - Organiseren van overleg
 • - Promotie (van sectoren, jobs, opleidingen,...)

Deze persoon heeft ervaring met volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Arbeidsmarktbeleid
  • - Matching onderwijs-arbeidsmarkt
  • - Sociale economie
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Vluchtelingen
  • - Personen in armoede
 • - HRM
  • - Burn-out
  • - Competentiebeleid
  • - Discriminatie
  • - Doorstroom
  • - Gender
  • - Interculturaliteit
  • - Onthaalbeleid
  • - Opleidingsbeleid
  • - Mentorschap (peter-/meterschap)
  • - Taal
  • - Werkplekleren
  • - Werving & selectie

Deze fiche werd laatst aangepast op: 09/09/2019