Terug naar overzicht

15.000 euro subsidie voor pilootprojecten inzake innovatieve arbeidsorganisatie

De sociale partners nemen het initiatief om pilootprojecten voor innovatieve arbeidsorganisatie te ondersteunen. Subsidieaanvragen kunnen tot 31 mei 2022 ingediend worden.
15.000 euro subsidie voor pilootprojecten inzake innovatieve arbeidsorganisatie De sociale partners nemen het initiatief om pilootprojecten voor innovatieve arbeidsorganisatie te ondersteunen. Subsidieaanvragen kunnen tot 31 mei 2022 ingediend worden.

Innovatieve arbeidsorganisatie is een term die gebruikt wordt voor nieuwe manieren om het werk te organiseren, waarbij een synergie wordt gezocht tussen de kwaliteit van de organisatie en de kwaliteit van de arbeid. Innovatieve arbeidsorganisatie houdt dus een win-winsituatie in voor de werkgever en zijn werknemers.

De sociale partners willen op zoek gaan naar projecten die rechtstreeks tot doel hebben om in ondernemingen:

- een soepelere organisatie van de arbeid voor de werkgever mogelijk te maken, EN
 - de balans werk-privéleven en de werkbaarheid van de loopbaan voor de werknemer te verbeteren
 Dit, om de werkgelegenheid en de concurrentiekracht van de ondernemingen en het welzijn van de werknemers te bevorderen.

Voorwaarden:
- Het moet gaan om een project inzake innovatieve arbeidsorganisatie
- Alle partijen in kwestie moeten er in principe bij betrokken worden.
- Er moet een beroep op een deskundige begeleidende organisatie/begeleider gedaan worden.
- r moet reeds enig voorbereidend werk in de onderneming gebeurd zijn. 

De projecten hebben een looptijd van maximaal 18 maanden.

Het forfaitaire bedrag van de subsidie bedraagt 15.000 euro per project. Voor projecten ingediend door een paritair (sub)comité bedraagt het maximumbedrag van de subsidie 45.000 euro. Een aanvrager kan kiezen om meer kosten te maken voor een bepaald project en zelf een deel van de kosten te dragen. De subsidie beoogt de additionele kosten te vergoeden die rechtstreeks verbonden zijn met het project, bijvoorbeeld de projectbegeleider, en niet om de personeelskosten van de aanvrager te vergoeden.

 De Nationale Arbeidsraad verzekert de opvolging van de projecten. Er wordt voorzien in een tussentijdse opvolging waarbij aan de projectbegeleider een stand van zaken wordt gevraagd inzake de voortgang van het project. Bij het einde van het pilootproject dient de projectbegeleider een gedetailleerd eindevaluatieverslag op te stellen.
 
Meer info via deze weblink

Dit nieuwsitem werd gepubliceerd op 28-04-2022 door Bram Bruggeman