Terug naar overzicht

West-Vlaanderen biedt kansen: 56.721 tewerkstellings- en participatieplaatsen voor kansengroepen in 2017.

Uit de studie ‘Inclusieve arbeidsmarkt’, uitgevoerd door POM West-Vlaanderen blijkt dat onze provincie in 2017 goed scoorde op vlak van inclusieve tewerkstelling. West-Vlaanderen bood in 2017 aan 56.721 personen tewerkstellings- en participatieplaatsen voor kansengroepen, 1.310 personen of 2,4% meer dan het jaar voordien. Opvallend is ook de registratie van meer langdurige zieken (41.479) dan langdurige werklozen (30.125 ) in onze provincie.
West-Vlaanderen biedt kansen: 56.721 tewerkstellings- en participatieplaatsen voor kansengroepen in 2017.

Uit de  studie ‘Inclusieve arbeidsmarkt’, uitgevoerd door POM West-Vlaanderen blijkt dat onze provincie in 2017 goed scoorde op vlak van inclusieve tewerkstelling. West-Vlaanderen bood in 2017 aan 56.721 personen tewerkstellings- en participatieplaatsen voor kansengroepen, 1.310 personen of 2,4% meer dan het jaar voordien. Opvallend is ook de registratie van meer langdurige zieken (41.479) dan langdurige werklozen (30.125 ) in onze provincie.

POM West-Vlaanderen zet in op het versterken van duurzaam ondernemerschap in onze provincie. Inclusieve tewerkstelling is hier onlosmakelijk mee verbonden. Om de vinger aan de pols te houden, inventariseerde de POM ook dit jaar het aantal tewerkstellings- en participatieplaatsen voor kansengroepen. Kansengroepen zijn werkzoekenden die het extra moeilijk hebben om een job op de arbeidsmarkt te vinden. Net als vorig jaar werd hierbij het model van de participatieladder gebruikt om de situatie overzichtelijk in kaart te brengen. Aan de hand van zes treden – gaande van betaald werk tot sociale contacten beperkt tot de huiselijke kring – geeft deze de participatie weer van 18 tot 64 jarigen op de arbeidsmarkt en/of in de samenleving.


Meer info via deze weblink

Dit nieuwsitem werd gepubliceerd op 13-03-2019 door Bram Bruggeman