Terug naar overzicht

Projectoproep KBS: 'TRAMPOLINE, SALTO NAAR WERK'

De projectoproep ‘Trampoline’ wil initiatieven ondersteunen die vrouwen met een migratieachtergrond op een laagdrempelige manier op weg helpen naar werk. Ondersteuning vanaf € 15.000 tot € 20.000. Indienen is mogelijk t.e.m. 30 maart 2023.
Projectoproep KBS: 'TRAMPOLINE, SALTO NAAR WERK'

Van de vrouwen in België die een nationaliteit hebben van een land buiten de EU15, was in 2019 52% niet actief op de arbeidsmarkt. Hoewel deze vrouwen vaak zeer actief zijn op andere domeinen, hebben ze officieel geen job en zijn ze er ook niet naar op zoek. Veelal hebben deze vrouwen door allerhande persoonlijke, familiale en sociale obstakels geen zicht op de eigen vaardigheden en talenten, hebben ze geen werkervaring kunnen opdoen en hebben ze ook geen bewuste keuzes kunnen maken rond werk. Door het aanbieden van coaching, eventueel via begeleid vrijwilligerswerk, buddywerkingen, … krijgen ze die mogelijkheid wel, vergroten ze hun sociaal netwerk en verhogen zij zo hun kans op bezoldigd werk. 

De projectoproep ‘Trampoline’ wil initiatieven ondersteunen die vrouwen met een migratieachtergrond, op een laagdrempelige manier op weg helpen naar werk. Dit door te vertrekkende vanuit de noden en de interesses van de vrouwen. Organisaties zetten begeleidingstrajecten (voor, tijdens en na) op die de activering op de arbeidsmarkt van vrouwen vooropstellen, eventueel via een eerste toeleiding naar vrijwilligerswerk, buddywerking of het verbreden van hun sociale netwerken Hierbij wordt rekening gehouden met de verschillende obstakels die vrouwen met een migratieachtergrond moeten overwinnen om toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt.

Bijkomend wordt aan organisaties gevraagd om ook actief op zoek te gaan naar samenwerkingen met werkgevers en / of publieke of private organisaties gespecialiseerd in de toeleiding tot tewerkstelling. Dit met als doelstelling een effectieve toeleiding naar de arbeidsmarkt te bewerkstelligen, een grotere bewustwording en matching te creëren tussen de noden van beide partijen en ook in te zetten op een verduurzaming van de projectwerking. 

Naar aanleiding van de oproep "Trampoline, sterk in vrijwillig werk!" en het opvolgend Lerend Netwerk werden een aantal lessen getrokken. Hier kan u de publicatie lezen.

Indien u meer wilt weten over de ervaringen van de gesteunde organisaties, lees hier hun verhaal.


VOOR WIE?

Organisaties met een sociaal doel die gevestigd zijn in België en die ervaring hebben met het werken met personen met een migratieachtergrond van buiten de EU. Ook lokale besturen mogen een project voor deze oproep indienen.
 


Meer info via deze weblink

Dit nieuwsitem werd gepubliceerd op 26-01-2023 door Bram Bruggeman