Terug naar overzicht

Webinar: Diversiteit en generaties op de werkvloer

Gratis Webinar!
27/10/2020
10:00 - 11:30
achter uw computer
Webinar: Diversiteit en generaties op de werkvloer

o Diversiteit op de werkvloer: generaties, culturen, levensfasen, etc.
- Generaties:
o Generatiedenken en – verschillen op de werkvloer: jobtevredenheid, organisatiebetrokkenheid, verloopintenties, etc.
o Van generaties naar levensloopperspectief
- Interculturele samenwerking:
o Schets interculturele samenwerking: wat omvat dit allemaal? Model Hofstede. – 30’
o Van theorie naar praktijk: praktijkvoorbeelden (literatuur & onderzoek) + brug naar aangeleverde cases – 15’
- Omgaan met arbeidsbeperkingen (o.a. VOP, tewerkstellingsmaatregelen)

Samen met de Universiteit Gent heeft Liberform een reeks Webinars ontwikkeld voor de sector Vrije Beroepen. We focussen op veelvoorkomende thema’s betreffende personeelsbeleid: coaching en leidinggeven, omgaan met stress, constructief omgaan met conflicten,… En dit om de vrije beroeper bewust te maken van het belang van goed personeelsbeleid in de praktijk. Liberform en de Universiteit Gent leggen de focus op sensibiliseren en informeren.


Een initiatief van: Liberform en Universiteit Gent Divergent
Contactpersoon: Charlotte Van Huffelen, charlotte.vanhuffelen@liberform.be

Meer info via deze weblink


Dit event werd gepubliceerd op 22-04-2020 door Charlotte Van Huffelen


Dit event is gerelateerd aan volgende fiches: