Fiche arbeidsmarkt subsidie

ESF-oproep 488: Het voorbereiden van ondernemingen en hun werknemers op de implementatie van cybersecurity

ESF-oproep 488: Het voorbereiden van ondernemingen en hun werknemers op de implementatie van cybersecurity

Weblink arbeidsmarkt subsidie

Stephanie Beavis (projectbeheerder)

  02 552 83 02

  stephanie.beavis@vlaanderen.be

Deze arbeidsmarkt subsidie kan bekomen worden via volgende organisatie:

Europa WSE

Europa WSE

Koning Albert II-laan 35 20
1030 Brussel

  02 552 83 51

  europawse@vlaanderen.be

  https://www.europawse.be/


Omschrijving arbeidsmarkt subsidie:

Via deze oproep wil men ondernemingen (en hun werknemers), met een aanbod van gerichte, efficiënte en toegankelijke opleidingen ondersteunen in het verhogen van hun maturiteit op vlak van cybersecurity. Dit aanbod moet zoveel mogelijk gestoeld zijn op CS-gerelateerde opleidingsformules die hun nut al bewezen hebben (internationaal, academisch, …) en moet aanvullend zijn ten aanzien van het bestaande aanbod.

Finale doelgroep van de ontwikkelde opleiding/trajecten: Micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) en hun werknemers (bedrijfsleiders, leidinggevenden én werknemers).

Promotoren: Organisaties die een opleidingsaanbod gericht op KMO’s (vanaf één werknemer) willen ontwikkelen.

Er is een maximale subsidie voorzien van 200.000 euro per project. De promotor moet zelf een minimale private cofinanciering voorzien van 15%. Goedgekeurde projecten gaan van start op 1 november 2020 en hebben een looptijd van maximaal 18 maanden.
 


Bijkomende informatie

Is er een deadline om deze arbeidsmarkt subsidie aan te vragen?

21/08/2020


Deze arbeidsmarkt subsidie is van toepassing op volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - De volledige provincie West-Vlaanderen

Deze arbeidsmarkt subsidie is specifiek van toepassing op volgende sector(en):

 • - APCB Bedienden (PC 200)
 • - Audiovisuele sector (PC 227) en filmproductie (PSC 303.01)
 • - Autosector en aanverwante sectoren (PC 112, PSC 142.1, PSC 149.2, PSC 149.4)
 • - Betonindustrie (PC 106.02)
 • - Bouw (PC 124)
 • - Brandstoffenhandel (PC 127)
 • - Diamantnijverheid (PC 324)
 • - Dienstencheques (PSC 322.01)
 • - Elektriciens (PC 149.01)
 • - Grafische sector (PC 130)
 • - Groene sectoren (PC132, PC144, PC145 & PC145.04)
 • - Horeca (PC 302)
 • - Hout (PC 126, PC 125.01, PC 125.02, PC 125.03)
 • - Internationale handel (PC 226)
 • - Kappers, fitness en schoonheidszorgen (PC 314)
 • - Kleding en confectie (PC 109, PC 215)
 • - Metaal (PC 111 & PC 209)
 • - Montage & kraanverhuurbedrijven (PC 111.03)
 • - Papier en karton (PC 136)
 • - Private autobus- en autocarbedrijven (PC 140.01)
 • - Scheikundige nijverheid (PC 116 en 207)
 • - Social profit (318.02, 319.01, 327.01, 329.01, 330, 331, 337)
 • - Taxi- en lokale autobedrijven (PC 140.02)
 • - Textielsector (PC 120 en 214)
 • - Textielverzorging (PC 110)
 • - Transport, logistiek en grondafhandeling op luchthavens (PC 140.03, PC 140.04)
 • - Uitzendsector (PC 322)
 • - Vastgoedsector (PC 323)
 • - Verhuizingen (PC 140.05)
 • - Vermakelijkheidsbedrijven (PC 304)
 • - Voedingsnijverheid (PC 118 en 220)
 • - Vrije beroepen (PC 336)
 • - Schoonmaak (PC 121)

Wie kan gebruik maken van deze arbeidsmarkt subsidie?

 • - Werkgevers
  • - Profit
  • - Social profit
  • - Sociale economie
 • - Arbeidsmarktmiddenveld

Deze arbeidsmarkt subsidie beoogt specifiek volgende doelgroep(en):

 • - Werknemers
 • - Werkgevers
  • - Profit
  • - Social Profit
  • - Sociale economie

Deze arbeidsmarkt subsidie kan gelinkt worden aan volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Begeleiding / coaching van personen
 • - Opleiding (geven / organiseren van)

Deze arbeidsmarkt subsidie wil voornamelijk inspelen op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Technologie (robotisering / digitalisering)
  • - Levenslang leren
 • - HRM
  • - Competentiebeleid
  • - Opleidingsbeleid

Gerelateerde events:

- [11-06-2020] Infosessie ESF-oproep 488: Het voorbereiden van ondernemingen en hun werknemers op de implementatie van cybersecurity

- [13-05-2020] Infosessie ESF-oproep 488: Het voorbereiden van ondernemingen en hun werknemers op de implementatie van cybersecurity


Deze fiche werd laatst aangepast op: 06/05/2020