Terug naar zoekresultaten

Fiche arbeidsmarkt subsidie

Deze arbeidsmarkt subsidie kan bekomen worden via volgende organisatie:

ESF Vlaanderen - Europees Sociaal Fonds

ESF Vlaanderen - Europees Sociaal Fonds

Koning Albert II-laan 35 20
1030 Brussel

  02 552 83 51

  onthaalesf@wse.vlaanderen.be

  https://www.esf-vlaanderen.be/


Omschrijving arbeidsmarkt subsidie:

Deze oproep heeft tot doel om de (lokale) afstemming tussen vraag (arbeidsmarkt) naar en aanbod (scholen/centra) aan duale opleidingen te versterken, of nieuwe duale opleidingen voor te bereiden en te implementeren, met het oog op het verhogen van de instroom van leerlingen in duale opleidingen in het secundair onderwijs in Vlaanderen en een toename van een kwalitatief aanbod aan duale opleidingen met goede kansen op de arbeidsmarkt.
De projecten spelen in op de verschillende drijfveren van de betrokken actoren en stakeholders van duaal leren in het secundair onderwijs (leerlingen, bedrijven, scholen/centra, .. ), brengen deze actoren samen, bouwen een gemeenschappelijke visie op en vertalen uitdagingen, gedeelde lessen en succeservaringen naar de eigen context en praktijk.

De projecten kunnen ingediend worden door sectororganisaties, onderwijsinstellingen inclusief scholen/centra, koepelorganisaties, federaties, ...
Voorwaarde is evenwel dat er een breed partnerschap is van relevante actoren en belanghebbenden, met een duidelijke toegevoegde waarde en impact op het versterken van duaal leren (instroom en aanbod).
Dit partnerschap kan betrekking hebben op een specifieke regio in Vlaanderen, kan intersectoraal of sectoraal georganiseerd zijn of een combinatie er van.

Projecten kunnen maximaal 40% (of 120.000 euro) ESF steun en maximaal 30% (of 90.000 euro) Vlaamse cofinanciering ontvangen van de totale subsidiabele kost.
Er zijn twee indieningstermijnen. Projectvoorstellen indienen kan tot 30 juni 2020 (start van de projecten op 1 september 2020 met looptijd van 28 maanden) of 15 september 2020 (start van de projecten op 1 januari 2021 met looptijd van 24 maanden).


Bijkomende informatie

Is er een deadline om deze arbeidsmarkt subsidie aan te vragen?

15/09/2020


Deze arbeidsmarkt subsidie is van toepassing op volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - De volledige provincie West-Vlaanderen

Deze arbeidsmarkt subsidie is specifiek van toepassing op volgende sector(en):

 • - APCB Bedienden (PC 200)
 • - Audiovisuele sector (PC 227) en filmproductie (PSC 303.01)
 • - Autosector en aanverwante sectoren (PC 112, PSC 142.1, PSC 149.2, PSC 149.4)
 • - Betonindustrie (PC 106.02)
 • - Bouw (PC 124)
 • - Brandstoffenhandel (PC 127)
 • - Diamantnijverheid (PC 324)
 • - Dienstencheques (PSC 322.01)
 • - Elektriciens (PC 149.01)
 • - Grafische sector (PC 130)
 • - Groene sectoren (PC132, PC144, PC145 & PC145.04)
 • - Horeca (PC 302)
 • - Hout (PC 126, PC 125.01, PC 125.02, PC 125.03)
 • - Internationale handel (PC 226)
 • - Kappers, fitness en schoonheidszorgen (PC 314)
 • - Kleding en confectie (PC 109, PC 215)
 • - Metaal (PC 111 & PC 209)
 • - Montage & kraanverhuurbedrijven (PC 111.03)
 • - Papier en karton (PC 136)
 • - Private autobus- en autocarbedrijven (PC 140.01)
 • - Scheikundige nijverheid (PC 116 en 207)
 • - Social profit (318.02, 319.01, 327.01, 329.01, 330, 331, 337)
 • - Taxi- en lokale autobedrijven (PC 140.02)
 • - Textielsector (PC 120 en 214)
 • - Textielverzorging (PC 110)
 • - Transport, logistiek en grondafhandeling op luchthavens (PC 140.03, PC 140.04)
 • - Uitzendsector (PC 322)
 • - Vastgoedsector (PC 323)
 • - Verhuizingen (PC 140.05)
 • - Vermakelijkheidsbedrijven (PC 304)
 • - Voedingsnijverheid (PC 118 en 220)
 • - Vrije beroepen (PC 336)
 • - Lokale besturen
 • - Schoonmaak (PC 121)

Wie kan gebruik maken van deze arbeidsmarkt subsidie?

 • - Arbeidsmarktmiddenveld
 • - Scholen (onderwijsactoren)

Deze arbeidsmarkt subsidie beoogt specifiek volgende doelgroep(en):

 • - Studenten/leerlingen
  • - Secundair onderwijs
   • - Voltijds
   • - Deeltijds / leertijd
   • - Buitengewoon
 • - Arbeidsmarkt middenveld
 • - Scholen

Deze arbeidsmarkt subsidie kan gelinkt worden aan volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Match onderwijs-arbeidsmarkt
 • - Opleiding (geven / organiseren van)
 • - Organiseren van netwerking
 • - Organiseren van overleg

Deze arbeidsmarkt subsidie wil voornamelijk inspelen op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Arbeidsmarktbeleid
  • - Matching onderwijs-arbeidsmarkt
  • - Levenslang leren
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - Jongeren
 • - HRM
  • - Competentiebeleid
  • - Doorstroom
  • - Mentorschap (peter-/meterschap)
  • - Werkplekleren

Gerelateerde nieuwsitems:

- [25-05-2020] De laatste week van mei heeft boeiende webinars en interessante infosessies in petto.

- [08-05-2020] Laten we elkaar besmetten met goede ideeƫn om een ESF-project in te dienen.


Gerelateerde events:

- [28-05-2020] Infosessie ESF-oproep 480: Impuls Duaal Leren in secundair onderwijs

- [08-05-2020] Infosessie ESF-oproep 480: Impuls Duaal Leren in secundair onderwijs


Deze fiche werd laatst aangepast op: 29/04/2020