Terug naar zoekresultaten

Fiche arbeidsmarkt subsidie

Deze arbeidsmarkt subsidie kan bekomen worden via volgende organisatie:


Omschrijving arbeidsmarkt subsidie:

De opleidingspremie is een financiële tussenkomst aan werkgevers of ondernemingen die de opleiding voor de werknemer en/of voor de werkgever betalen. 

Om in aanmerking te komen moet gevolgde opleiding aansluiten bij de functie die de werknemer/werkgever uitoefent. Deze opleidingen zijn formeel georganiseerd, en de opleiding wordt gegeven door een extern docent. Dit belet niet dat het kan gaan over in-company opleidingen natuurlijk. Een opleiding moet minstens 3 uur duren per sessie.

Enkele opleidingen komen niet in aanmerking: bedrijfsspecifieke opleidingen, gratis opleidingen aangeboden door leveranciers, teambuildingsactiviteiten en deelname aan examens. 

Opleidingen gevolgd bij een opleidingsverstrekker met een kwaliteitslabel, of opleidingen die erkend zijn in het kader van permanente vorming (dus erkend door de instituten of ordes) komen in aanmerking voor de opleidingspremie. 

De tussenkomst bedraagt respectievelijk 60 euro per dag of 30 euro per halve dag per deelnemer. Per onderneming wordt minimum 1.750 euro voorzien met als maximum de jaarlijkse bijdrage aan het fonds van PC336.


Bijkomende informatie

Is er een deadline om deze arbeidsmarkt subsidie aan te vragen?

20/02/2002


Deze arbeidsmarkt subsidie is specifiek van toepassing op volgende sector(en):

 • - Vrije beroepen (PC 336)

Deze arbeidsmarkt subsidie beoogt specifiek volgende doelgroep(en):

 • - Werknemers
 • - Werkgevers
  • - Profit

Deze arbeidsmarkt subsidie kan gelinkt worden aan volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Begeleiding / coaching van personen
 • - Opleiding (geven / organiseren van)

Deze arbeidsmarkt subsidie wil voornamelijk inspelen op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Matching onderwijs-arbeidsmarkt
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
  • - Personen in armoede
 • - HRM
  • - Burn-out
  • - Competentiebeleid
  • - Discriminatie
  • - Doorstroom
  • - Employer branding
  • - Ergonomie
  • - Gender
  • - Gezondheidsbeleid
  • - Innovatieve arbeidsorganisatie
  • - Interculturaliteit
  • - Leeftijdsbewust personeelsbeleid
  • - Onthaalbeleid
  • - Opleidingsbeleid
  • - Mentorschap (peter-/meterschap)
  • - Re-integratie
  • - Retentie
  • - Taal
  • - Werkplekleren
  • - Werving & selectie
  • - Loonbeleid

Deze fiche werd laatst aangepast op: 31/07/2019