Terug naar zoekresultaten

Fiche arbeidsmarkt subsidie

Deze arbeidsmarkt subsidie kan bekomen worden via volgende organisatie:

Volta

Volta

Marlylaan 15/8
1120 Brussel

  +32 (0)2 476 16 76

  info@volta-org.be

  http://www.volta-org.be


Omschrijving arbeidsmarkt subsidie:

Premiekrediet

Als werkgever PSC 149.01 krijg je een premiekrediet toegekend dat je kan gebruiken als je je werknemers opleiding laat volgen. Je premiekrediet wordt vastgesteld op basis van het aantal arbeiders (PSC 149.01) dat je in dienst had in het voorgaande jaar. Vanaf 2018 is de basis voor de berekening twee opleidingsdagen (zestien uur) per arbeider per jaar, goed voor € 248.
Bedrag premiekrediet = aantal arbeiders in dienst * 15,50 * 16
Telkens als je een arbeider naar een door Volta erkende opleiding stuurt, bouw je een stukje van je premiekrediet af. Per gevolgd uur gaat er € 15,50 van je krediet af. Als het om opleidingen gaat die in aanmerking komen voor betaald educatief verlof (32 uur of meer), dan wordt de premie gehalveerd, tot € 7,75 per opleidingsuur.
Je premiekrediet blijft drie jaar lang geldig. Als je in een bepaald jaar extra in opleidingen wil investeren, kan je ook al van je krediet voor de twee volgende jaren gebruikmaken (‘voorafname van premiekrediet’).
 


Bijkomende informatie

Is er een deadline om deze arbeidsmarkt subsidie aan te vragen?

Geen deadline


Deze arbeidsmarkt subsidie is van toepassing op volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - De volledige provincie West-Vlaanderen

Deze arbeidsmarkt subsidie is specifiek van toepassing op volgende sector(en):

 • - Elektriciens (PC 149.01)

Wie kan gebruik maken van deze arbeidsmarkt subsidie?

 • - Werkgevers
  • - Profit

Deze arbeidsmarkt subsidie beoogt specifiek volgende doelgroep(en):

 • - Werknemers
 • - Werkgevers
  • - Profit

Deze arbeidsmarkt subsidie kan gelinkt worden aan volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Begeleiding / coaching van personen
 • - HR-advies
 • - Opleiding (geven / organiseren van)

Deze arbeidsmarkt subsidie wil voornamelijk inspelen op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Arbeidsmarktbeleid
  • - Arbeidsmarktstatistieken
  • - Europese projecten (Interreg, EFRO, ESF, EASI, ...)
  • - Matching onderwijs-arbeidsmarkt
  • - Mobiliteit (woon-werk verkeer)
  • - Regio-overschrijdende tewerkstelling / arbeidsmarkt
  • - Sociale economie
  • - Technologie (robotisering / digitalisering)
 • - HRM
  • - Burn-out
  • - Competentiebeleid
  • - Discriminatie
  • - Doorstroom
  • - Employer branding
  • - Ergonomie
  • - Gender
  • - Gezondheidsbeleid
  • - Innovatieve arbeidsorganisatie
  • - Interculturaliteit
  • - Leeftijdsbewust personeelsbeleid
  • - Onthaalbeleid
  • - Opleidingsbeleid
  • - Mentorschap (peter-/meterschap)
  • - Re-integratie
  • - Retentie
  • - Taal
  • - Werkplekleren
  • - Werving & selectie
  • - Loonbeleid

Deze fiche werd laatst aangepast op: 08/05/2019