Fiche arbeidsmarkt project

Volgende organisatie fungeert als aanspreekpunt in functie van dit arbeidsmarkt project:


Korte omschrijving arbeidsmarkt project:

Maar liefst 44 miljoen werknemers in de Europese Unie krijgen klachten naar aanleiding van fysiek zwaar werk. Exoskeletten helpen het aantal spier- en skeletletsels te verminderen en de vitaliteit van werknemers te verhogen, waardoor de kosten voor een bedrijf op de lange termijn dalen. Zeker werknemers in de industrie en de bouwsector verrichten soms lichamelijk zware werkzaamheden die hun risico op gezondheidsproblemen, invaliditeit en ziekteverzuim vergroten.
De onaantrekkelijkheid van het werk leidt tot veel openstaande vacatures en dit remt het concurrentievermogen. Dit geldt met name voor veel kleine en middelgrote ondernemingen, die zich niet altijd bewust zijn van de oplossingen die exoskeletten bieden, omdat de ontwikkelaars van deze oplossingen zich meestal richten op grote bedrijven.
Het project EXSKALLERATE wil dit aanpakken door zich specifiek te richten op het gebruik van exoskeletten door kmo's in de bouw en de industrie.

Doel van het project is enerzijds de technologie van exoskelletten verder verbeteren en inzetten op internationale standaardisatie, en anderzijds de introductie/toepassing van deze technologie bij KMO’s in de industrie en de bouw stimuleren. Andere Vlaamse partners in dit project zijn KU Leuven en VUB. Zij staan als onderzoekspartners in voor het ontwikkelings-, onderzoeks- en testluik. POM West-Vlaanderen staat als netwerkpartner in voor het disseminatie- en communicatieluik. Het project krijgt steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling via het North Sea Region Programma 2014-2020.


Contactpersonen uit dit arbeidsmarkt vademecum die meer info kunnen verschaffen:

Bijkomende informatie

Loopt dit arbeidsmarkt project op permanente basis of kent dit project een bepaalde looptijd?

01/01/2020 - 31/05/2023


Dit arbeidsmarkt project is van toepassing op volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - De volledige provincie West-Vlaanderen

Dit arbeidsmarkt project is specifiek van toepassing op volgende sector(en):

 • - Betonindustrie (PC 106.02)
 • - Bouw (PC 124)
 • - Hout (PC 126, PC 125.01, PC 125.02, PC 125.03)
 • - Metaal (PC 111 & PC 209)
 • - Scheikundige nijverheid (PC 116 en 207)
 • - Textielsector (PC 120 en 214)
 • - Voedingsnijverheid (PC 118 en 220)

Dit arbeidsmarkt project richt zich specifiek naar volgende doelgroep(en):

 • - Werknemers
 • - Werkgevers
  • - Profit
  • - Sociale economie

Dit arbeidsmarkt project kan gelinkt worden aan volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Organiseren van netwerking
 • - Procesbegeleiding / projectbegeleiding van organisaties
 • - Promotie (van sectoren, jobs, opleidingen,...)

Dit arbeidsmarkt project wil voornamelijk inspelen op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Europese projecten (Interreg, EFRO, ESF, EASI, ...)
  • - Technologie (robotisering / digitalisering)
 • - HRM
  • - Ergonomie
  • - Gezondheidsbeleid
  • - Retentie

Deze fiche werd laatst aangepast op: 20/08/2020