Terug naar zoekresultaten

Fiche arbeidsmarkt project

GROW Talent - Educatief aanbod industriële sectoren

GROW Talent - Educatief aanbod industriële sectoren

Weblink arbeidsmarkt project

Delphine Vandecaveye (Operations Manager GROW Talent)

  0485 05 66 79 / 051 750 225

  delphine.vandecaveye@pomwvl.be

Volgende organisatie fungeert als aanspreekpunt in functie van dit arbeidsmarkt project:


Korte omschrijving arbeidsmarkt project:

Om bedrijven te ondersteunen in hun zoektocht naar (technisch) geschoold personeel, zetten we vanuit POM West-Vlaanderen in op het sensibiliseren van jongeren, de werknemers van morgen, over de grote industriële sectoren in West-Vlaanderen en hun (knelpunt)beroepen.

Ons educatief aanbod bundelen we onder de naam GROW Talent. Naast  het digitaal aanbod voor scholen, zijn er 2 fysieke bezoekercentra:
- Het Joblabo Voeding in Roeselare, het hart van de voedingsindustrie , is een doe- en belevingscentrum rond de (technische) beroepen in de voedingsindustrie. Aan de hand van een escape game Food Factory, informeren en enthousiasmeren we jongeren tussen 17 en 18 jaar op interactieve wijze voor een toekomst in deze sector. 
- Het Activity Center in Kortrijk, de bakermat voor vlas- en textielindustrie, met een aanbod rond kunststoffen, textiel en circulariteit voor 3de graad secundair.

Interessant om weten is dat het aanbod ook aangewend wordt om werkzoekenden kennis te laten maken met de sectoren en bedrijfsleiders of overheden uit andere regio's kennis te laten maken met deze creatieve aanpak.


Contactpersonen uit dit arbeidsmarkt vademecum die meer info kunnen verschaffen:

Bijkomende informatie

Loopt dit arbeidsmarkt project op permanente basis of kent dit project een bepaalde looptijd?

Permanent


Dit arbeidsmarkt project is van toepassing op volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - Kust
 • - Midden-West-Vlaanderen
 • - Noord-West-Vlaanderen
 • - Zuid-West-Vlaanderen

Dit arbeidsmarkt project is specifiek van toepassing op volgende sector(en):

 • - Bouw (PC 124)
 • - Kleding en confectie (PC 109, PC 215)
 • - Scheikundige nijverheid (PC 116 en 207)
 • - Textielsector (PC 120 en 214)
 • - Voedingsnijverheid (PC 118 en 220)

Dit arbeidsmarkt project richt zich specifiek naar volgende doelgroep(en):

 • - Studenten/leerlingen
  • - Lager onderwijs
  • - Secundair onderwijs
   • - Voltijds
   • - Deeltijds / leertijd
   • - Buitengewoon
 • - Werkzoekenden
 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - Jongeren
  • - Langdurig werkzoekenden
 • - Beleidsmakers

Dit arbeidsmarkt project kan gelinkt worden aan volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Match onderwijs-arbeidsmarkt
 • - Promotie (van sectoren, jobs, opleidingen,...)

Dit arbeidsmarkt project wil voornamelijk inspelen op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Arbeidsmarktbeleid
  • - Europese projecten (Interreg, EFRO, ESF, EASI, ...)
  • - Matching onderwijs-arbeidsmarkt
  • - Regio-overschrijdende tewerkstelling / arbeidsmarkt

Deze fiche werd laatst aangepast op: 08/06/2022