Terug naar zoekresultaten

Fiche arbeidsmarkt project

Volgende organisatie fungeert als aanspreekpunt in functie van dit arbeidsmarkt project:

Diverscity

Diverscity

Bischoffsheimlaan 1-8
1000 Brussel

  02 211 55 00

  info@diverscity.be

  http://www.diverscity.be


Korte omschrijving arbeidsmarkt project:

Met dit project willen we innovatieve HRM-projecten, oftewel een lokaal labo, bij besturen stimuleren. Concreet willen we inzetten op projecten die kaderen binnen één van deze 5 thema’s:

 • Digitale geletterdheid en E-inclusie
 • Aanwerving van medewerkers met een arbeidsbeperking en re-integratie van langdurig zieken
 • Omgaan met veranderingen in de organisatie
 • Opleiden van interne taalcoaches
 • Aangepaste wervings- en selectieprocedures in functie van diversiteit
Elk deelnemend bestuur krijgt een financiële ondersteuning om samen met een externe expert en enkele collega-besturen te werken rond één van de vijf bovenstaande thema’s.
Concreet kan elk bestuur deelnemen aan:
 • De gemeenschappelijke Kick Off op 17 september 2019
 • Een lerend netwerk met collectieve sessies rond het thema, samen met de externe expert en enkele collega-besturen
 • Elk bestuur kan gebruik maken van een aantal sessies individuele coaching door de externe expert.
Elk geselecteerd project krijgt een financiële ondersteuning van €5000. Daarnaast vragen we een eigen bijdrage van €2000 van het lokaal bestuur.

Een project indienen kan tot 15 juni 2019.


Contactpersonen uit dit arbeidsmarkt vademecum die meer info kunnen verschaffen:

Bijkomende informatie

Loopt dit arbeidsmarkt project op permanente basis of kent dit project een bepaalde looptijd?

15/06/2019 - 31/03/2020


Dit arbeidsmarkt project is van toepassing op volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - De volledige provincie West-Vlaanderen

Dit arbeidsmarkt project is specifiek van toepassing op volgende sector(en):

 • - Lokale besturen

Dit arbeidsmarkt project richt zich specifiek naar volgende doelgroep(en):

 • - Werknemers
 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig zieken
  • - Personen met een arbeidsbeperking
 • - Werkgevers
  • - Lokale besturen / overheden
 • - Beleidsmakers

Dit arbeidsmarkt project kan gelinkt worden aan volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Begeleiding / coaching van personen
 • - Funding - Subsidiedossiers schrijven
 • - HR-advies
 • - Match onderwijs-arbeidsmarkt
 • - Opleiding (geven / organiseren van)
 • - Organiseren van netwerking
 • - Procesbegeleiding / projectbegeleiding van organisaties
 • - Financiering

Dit arbeidsmarkt project wil voornamelijk inspelen op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Arbeidsmarktbeleid
  • - Technologie (robotisering / digitalisering)
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig zieken
  • - Personen met een arbeidsbeperking
 • - HRM
  • - Competentiebeleid
  • - Discriminatie
  • - Interculturaliteit
  • - Opleidingsbeleid
  • - Mentorschap (peter-/meterschap)
  • - Taal
  • - Werving & selectie

Deze fiche werd laatst aangepast op: 13/05/2019