Terug naar zoekresultaten

Fiche arbeidsmarkt project

Volgende organisatie fungeert als aanspreekpunt in functie van dit arbeidsmarkt project:


Korte omschrijving arbeidsmarkt project:

Siree staat voor ‘social integration of Refugees through Education and self-Employment’ en wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van Interreg 2 zeeën.
Met het project SIREE willen we nagaan hoe vluchtelingen en migranten beter geïntegreerd kunnen worden. Dit zowel op het vlak van onderwijs: lager – middelbaar, volwasseneneducatie & hoger onderwijs, als op het vlak van zelfstandig ondernemerschap.


Bijkomende informatie

Loopt dit arbeidsmarkt project op permanente basis of kent dit project een bepaalde looptijd?

01/03/2018 - 30/06/2021


Dit arbeidsmarkt project is van toepassing op volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - De volledige provincie West-Vlaanderen

Dit arbeidsmarkt project richt zich specifiek naar volgende doelgroep(en):

 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - Vluchtelingen
 • - Starters (zelfstandigen)

Dit arbeidsmarkt project kan gelinkt worden aan volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Begeleiding / coaching van personen
 • - Procesbegeleiding / projectbegeleiding van organisaties

Dit arbeidsmarkt project wil voornamelijk inspelen op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Matching onderwijs-arbeidsmarkt
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - Vluchtelingen

Deze fiche werd laatst aangepast op: 03/06/2020