Terug naar zoekresultaten

Fiche arbeidsmarkt project

Volgende organisatie fungeert als aanspreekpunt in functie van dit arbeidsmarkt project:


Korte omschrijving arbeidsmarkt project:

3voor1 is actief op de dwarsdoorsnede tussen onderwijs en economie. Binnen 3voor1 ontwikkelen de publieke opleidingsverstrekkers samen een vraaggericht, efficiënt, flexibel en kwalificerend opleidingsaanbod voor de volwassen werkende en werkzoekende, met ondersteuning van de Provincie West-Vlaanderen.
3voor1 zet in op: 
- afstemming tussen opleidingen en faciliteren van samenwerking 
- het ontwikkelen van een dienstverlening met betrekking tot eerder verworven competenties
- werkplekleren
- OKOT-trajecten
- lijvende succesvolle samenwerking


Contactpersonen uit dit arbeidsmarkt vademecum die meer info kunnen verschaffen:

Bijkomende informatie

Loopt dit arbeidsmarkt project op permanente basis of kent dit project een bepaalde looptijd?

Permanent


Dit arbeidsmarkt project is van toepassing op volgend(e) werkingsgebied(en):

  • - De volledige provincie West-Vlaanderen

Dit arbeidsmarkt project kan gelinkt worden aan volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

  • - Opleiding (geven / organiseren van)
  • - Organiseren van netwerking
  • - Organiseren van overleg
  • - Promotie (van sectoren, jobs, opleidingen,...)

Dit arbeidsmarkt project wil voornamelijk inspelen op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

  • - Arbeidsmarkt
    • - Matching onderwijs-arbeidsmarkt

Deze fiche werd laatst aangepast op: 23/05/2024