Fiche arbeidsmarkt project

Volgende organisatie fungeert als aanspreekpunt in functie van dit arbeidsmarkt project:

Stad&OCMW Roeselare

Stad&OCMW Roeselare

Botermarkt 2
8800 Roeselare

  1788

  1788@roeselare.be

  http://www.roeselare.be


Korte omschrijving arbeidsmarkt project:

Midwest En Route is een actief en sluitend netwerk voor jongeren of jongvolwassenen in een zeer precaire/kwetsbare situatie, uit regio Midden West Vlaanderen. Midwest En Route is een partnerschap tussen de jongere en OC St Idesbald, vzw Onze Kinderen, CAW Centraal West Vlaanderen, Groep INTRO vzw,Kompas vzw, T' Hope vzw, CGG Largo en Welzijnshuis Roeselare. De jongere en de partners gaan samen op weg in een multi disciplinaire en intersectorale samenwerking, met integraal casemanagement, specialistische ondersteuning, outreachend, aanklampend, coachend, vraaggestuurd, out ofthe box en dit zolang nodig. 


Bijkomende informatie

Loopt dit arbeidsmarkt project op permanente basis of kent dit project een bepaalde looptijd?

20/02/2010 - 20/02/2031


Dit arbeidsmarkt project is van toepassing op volgend(e) werkingsgebied(en):

  • - Midden-West-Vlaanderen

Dit arbeidsmarkt project richt zich specifiek naar volgende doelgroep(en):

  • - Specifieke doelgroep(en)
    • - Jongeren

Dit arbeidsmarkt project kan gelinkt worden aan volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

  • - Begeleiding / coaching van personen

Gerelateerde events:

- [07-12-2022] Netwerkmoment Groep INTRO


Deze fiche werd laatst aangepast op: 25/07/2022