Fiche organisatie

Organisatie

Korte omschrijving van deze organisatie:

Groep Maatwerk behartigt de belangen van bedrijven en organisaties die aangepaste arbeid verschaffen aan personen met een arbeidshandicap. Groep Maatwerk doet dit door de werking van deze organisaties te coördineren, hun ontwikkeling te bevorderen en hen extern te vertegenwoordigen.

Groep Maatwerk telt 49 leden die samen meer dan 22.000 mensen tewerkstellen.
 

 
 


"Groep Maatwerk" levert volgende suggesties op per domein

Deze organisatie kan meer info verschaffen over of is nauw betrokken bij:


Bijkomende informatie

Deze organisatie is specifiek werkzaam in volgende sector(en):

 • - Social profit (318.02, 319.01, 327.01, 329.01, 330, 331, 337)

Deze organisatie richt zich specifiek naar volgende doelgroep(en):

 • - Werkgevers
  • - Sociale economie

Deze organisatie houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Belangenbehartiging
 • - Opleiding (geven / organiseren van)
 • - Organiseren van netwerking
 • - Organiseren van overleg
 • - Procesbegeleiding / projectbegeleiding van organisaties
 • - Promotie (van sectoren, jobs, opleidingen,...)

Deze organisatie zet voornamelijk in op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Arbeidsmarktbeleid
  • - Sociale economie
  • - Technologie (robotisering / digitalisering)
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen

Gerelateerde events:

- [30-03-2023] Infosessie 'oproep proeftuinen sociale economie en zorg'


Deze fiche werd laatst aangepast op: 25/02/2022