Fiche organisatie

Agoria

Agoria

Auguste Reyerslaan 80
1030 Brussel

  +32 (0)2 706 78 00

  info@agoria.be

Bezoek website

Jeroen Franssen (Senior Expert Talent, Labor Market & Labor Organisation)

  0475856411

  jeroen.franssen@agoria.be

Organisatie

Korte omschrijving van deze organisatie:

Improving quality of life! Dat is onze ambitie. Agoria verenigt meer dan 2000 door technologie geïnspireerde bedrijven die aan die quality of life willen werken, op een duurzame manier. 70 procent van deze ondernemingen zijn KMO’s.

Agoria zet een team van zo’n 200 medewerkers in die dicht bij onze leden opereren. De organisatie is opgebouwd rond expertisecentra, industry teams, market teams en beleidscellen.

De beleidscellen behartigen de belangen van onze leden op alle politieke beleidsniveaus.

In onze expertisecentra werken doorwinterde kennisexperten rond thema’s als talent, innovatie, energie, socio-juridische topics, fiscaliteit, welzijn op het werk,…

De Industry-teams van Agoria staan bedrijven bij met advies, tools, workshops en netwerkevents om de strategische uitdagingen in verschillende bedrijfstakken aan te gaan: Aeronautics - Building, Contracting & Technical Services Industries - Digital Industries - Manufacturing Industries - Materials Industries – Telecom Industries.

De Market-teams van Agoria helpen om het aanbod van bedrijven op de markt te promoten, afzetmarkten voor producten te identificeren en duurzame partnerships te sluiten. Focusmarkten: Building & Urban Development, Energy, Financial Services, Food & Beverage, Healthcare, Transport & Mobility, Machine Construction & Production Systems en Sports & Entertainment Events.


Bijkomende informatie

Deze organisatie is werkzaam in volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - De volledige provincie West-Vlaanderen

Deze organisatie is specifiek werkzaam in volgende sector(en):

 • - APCB Bedienden (PC 200)
 • - Metaal (PC 111 & PC 209)
 • - Montage & kraanverhuurbedrijven (PC 111.03)

Deze organisatie richt zich specifiek naar volgende doelgroep(en):

 • - Werkgevers
  • - Profit
  • - Social Profit
  • - Lokale besturen / overheden
  • - Sociale economie
 • - Arbeidsmarkt middenveld
 • - Scholen
 • - Beleidsmakers

Deze organisatie houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Belangenbehartiging
 • - Funding - Subsidiedossiers schrijven
 • - HR-advies
 • - Match onderwijs-arbeidsmarkt
 • - Opleiding (geven / organiseren van)
 • - Organiseren van netwerking
 • - Organiseren van overleg
 • - Procesbegeleiding / projectbegeleiding van organisaties
 • - Promotie (van sectoren, jobs, opleidingen,...)

Deze organisatie zet voornamelijk in op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Arbeidsmarktbeleid
  • - Arbeidsmarktstatistieken
  • - Europese projecten (Interreg, EFRO, ESF, EASI, ...)
  • - Matching onderwijs-arbeidsmarkt
  • - Mobiliteit (woon-werk verkeer)
  • - Regio-overschrijdende tewerkstelling / arbeidsmarkt
  • - Sociale economie
  • - Technologie (robotisering / digitalisering)
  • - Levenslang leren
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
  • - Personen in armoede
 • - HRM
  • - Burn-out
  • - Competentiebeleid
  • - Discriminatie
  • - Doorstroom
  • - Employer branding
  • - Ergonomie
  • - Gender
  • - Gezondheidsbeleid
  • - Innovatieve arbeidsorganisatie
  • - Interculturaliteit
  • - Leeftijdsbewust personeelsbeleid
  • - Onthaalbeleid
  • - Opleidingsbeleid
  • - Mentorschap (peter-/meterschap)
  • - Re-integratie
  • - Retentie
  • - Taal
  • - Werkplekleren
  • - Werving & selectie
  • - Loonbeleid

Gerelateerde events:

- [18-11-2021] Lancering DigiSkills Belgium


Deze fiche werd laatst aangepast op: 17/02/2021