Fiche organisatie

Lichtwerk

Lichtwerk

Koolskampstraat 24
8830 Hooglede-Gits

  0032496237196

  info@lichtwerk.io

Ondernemingsnummer: BE 0727 616 794

Bezoek website

Lieven Bossuyt (Coördinator)

  0032496237196

  lieven.bossuyt@lichtwerk.io

Organisatie

Korte omschrijving van deze organisatie:

Lichtwerk ondersteunt maatwerkbedrijven, de maakindustrie en vormingscentra bij de implementatie van slimme assistieve productietechnologie. We zorgen voor advies, infrastructuur én opleiding. Onze innovatieve aanpak en oplossingen zijn toepasbaar in alle sectoren en reguliere bedrijven, als permanente ondersteuning of als training. Lichtwerk is een spin-off van Mariasteen, Molendries, Groep Gidts en Emino.

Onze oplossingen maken gebruik van Industriële Augmented Reality via Light Guide Systems, waarbij we projectietechnologie combineren met 3D-camera's en sensoren om werkinstructies interactief aan werknemers te presenteren. De technologie van Light Guide Systems wordt wereldwijd gebruikt, zowel in het normaal economisch circuit als in de sociale economie.

Bedrijven kunnen via onze oplossingen flexibeler inspelen op steeds complexere vragen van klanten en blijvend hoge kwaliteit bieden. Werkinstructies worden stap voor stap op de werkpost geprojecteerd aan de hand van iconen, foto's, filmpjes, geluiden, pick-to-light methodieken … Alles gebeurt in interactie met de operator. Het systeem signaleert eventuele fouten, zodat de kwaliteit bij elke stap 100% geborgd is. Onze oplossingen leiden tot een betere inzetbaarheid van (niet-getrainde) medewerkers, een hogere productkwaliteit en meer flexibiliteit en schaalbaarheid. Zo helpen we bedrijven te transformeren om zo de sprong naar Industrie 4.0 te maken en competitief te blijven.


Bijkomende informatie

Deze organisatie is werkzaam in volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - De volledige provincie West-Vlaanderen

Deze organisatie is specifiek werkzaam in volgende sector(en):

 • - Autosector en aanverwante sectoren (PC 112, PSC 142.1, PSC 149.2, PSC 149.4)
 • - Groene sectoren (PC132, PC144, PC145 & PC145.04)
 • - Horeca (PC 302)
 • - Hout (PC 126, PC 125.01, PC 125.02, PC 125.03)
 • - Kleding en confectie (PC 109, PC 215)
 • - Metaal (PC 111 & PC 209)
 • - Montage & kraanverhuurbedrijven (PC 111.03)
 • - Scheikundige nijverheid (PC 116 en 207)
 • - Social profit (318.02, 319.01, 327.01, 329.01, 330, 331, 337)
 • - Textielsector (PC 120 en 214)
 • - Textielverzorging (PC 110)
 • - Voedingsnijverheid (PC 118 en 220)
 • - Schoonmaak (PC 121)

Deze organisatie richt zich specifiek naar volgende doelgroep(en):

 • - Studenten/leerlingen
  • - Secundair onderwijs
   • - Voltijds
   • - Deeltijds / leertijd
   • - Buitengewoon
 • - Werknemers
 • - Werkzoekenden
 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
 • - Werkgevers
  • - Profit
  • - Social Profit
  • - Lokale besturen / overheden
  • - Sociale economie
 • - Arbeidsmarkt middenveld
 • - Scholen
 • - Beleidsmakers

Deze organisatie houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Opleiding (geven / organiseren van)
 • - Procesbegeleiding / projectbegeleiding van organisaties
 • - Ondersteuning van maatwerkbedrijven, de maakindustrie en vormingscentra bij de implementatie van slimme assistieve productietechnologie

Deze organisatie zet voornamelijk in op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Europese projecten (Interreg, EFRO, ESF, EASI, ...)
  • - Sociale economie
  • - Technologie (robotisering / digitalisering)
  • - Levenslang leren
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
 • - HRM
  • - Doorstroom
  • - Innovatieve arbeidsorganisatie
  • - Re-integratie
  • - Retentie
  • - Werkplekleren

Gerelateerde events:

- [02-06-2021] Koffie met de Toekomst: Augmented Reality voor 100% inclusie


Deze fiche werd laatst aangepast op: 04/05/2020