Fiche organisatie

SOBO

SOBO

Pathoekeweg 9 A7
8000 Brugge

  +32 50 67 37 99

  info@sobo.be

Ondernemingsnummer: 0863.423.427

Bezoek website

David Rotsaert (Directeur)

  +32 50 67 37 99

  david.rotsaert@sobo.be

Organisatie

Korte omschrijving van deze organisatie:

Sobo creëert duurzame tewerkstellingstrajecten op maat voor personen met verminderde kansen op de reguliere arbeidsmarkt.

Onze aanpak
Iedereen aan het werk, iedereen trots!
SOBO heeft een optimistische visie op de samenleving. Wij gaan ervan uit dat iedereen zijn steentje wil en kan bijdragen aan onze welvaart. Daarom vertrekken we vanuit de positieve eigenschappen en de talenten van onze kandidaat-werknemers en stippelen we een persoonlijk traject uit dat moet leiden naar een kwalitatief resultaat waar iedereen trots op is: de werknemer, de klant en de maatschappij.

Vaste waarden
Onze aanpak steunt op een aantal vaste waarden zoals integriteit, gelijkwaardigheid, samenwerken en klantgerichtheid . Die waarden bepalen hoe we omgaan met onze medewerkers en klanten.

Voor wie werken we?
SOBO heeft een expertise opgebouwd op verschillende terreinen: van poetsdiensten tot schilderen, van cateringservices tot inpak. We werken voor iedereen, maar vooral voor partners die zelf een maatschappelijke meerwaarde hebben zoals kerken, scholen, sociale huisvestingsmaatschappijen en vzw's. Bij elke opdracht denken we met de klant mee en reiken we oplossingen aan die een optimaal eindresultaat garanderen.


Bijkomende informatie

Deze organisatie is werkzaam in volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - Arrondissement Brugge

Deze organisatie is specifiek werkzaam in volgende sector(en):

 • - Social profit (318.02, 319.01, 327.01, 329.01, 330, 331, 337)

Deze organisatie richt zich specifiek naar volgende doelgroep(en):

 • - Werkzoekenden
 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
 • - Werkgevers
  • - Sociale economie
 • - Scholen

Deze organisatie houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Begeleiding / coaching van personen

Deze organisatie zet voornamelijk in op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
  • - Personen in armoede

Deze fiche werd laatst aangepast op: 01/02/2021