Terug naar zoekresultaten

Fiche organisatie

SYNTRA Vlaanderen (Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen)

SYNTRA Vlaanderen (Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen)

Kanselarijstraat 19
1000 Brussel

  02 227 63 93

  info@syntravlaanderen.be

Ondernemingsnummer: 0888.314.221

Bezoek website

Luc De Ketelaere (Werkplekbegeleider)

  0496 87 27 77

  luc.deketelaere@syntravlaanderen.be

Organisatie

Korte omschrijving van deze organisatie:

Het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen is het agentschap van de Vlaamse overheid dat een kwaliteitsvolle, innovatieve en arbeidsmarktgerichte competentieontwikkeling van jongeren en volwassenen verzekert en bevordert in functie van meer en sterker ondernemen in Vlaanderen. Het Agentschap treedt op als neutrale regisseur van de werkcomponent in duaal leren en faciliteert en ondersteunt de verschillende partners en partijen in dit veld. De doelstelling is om te voorzien in kwaliteitsvolle en duurzame werkplekken.


"SYNTRA Vlaanderen (Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen)" levert volgende suggesties op per domein

Deze organisatie kan meer info verschaffen over of is nauw betrokken bij:


Bijkomende informatie

Deze organisatie is werkzaam in volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - De volledige provincie West-Vlaanderen

Deze organisatie richt zich specifiek naar volgende doelgroep(en):

 • - Studenten/leerlingen
  • - Secundair onderwijs
   • - Voltijds
   • - Deeltijds / leertijd
   • - Buitengewoon
  • - Hoger onderwijs
  • - Volwassenenonderwijs
 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
 • - Werkgevers
  • - Profit
  • - Social Profit
  • - Lokale besturen / overheden
  • - Sociale economie
 • - Arbeidsmarkt middenveld
 • - Scholen
 • - Beleidsmakers

Deze organisatie houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Match onderwijs-arbeidsmarkt
 • - Organiseren van netwerking
 • - Organiseren van overleg
 • - Promotie (van sectoren, jobs, opleidingen,...)
 • - Levenslang leren.

Deze organisatie zet voornamelijk in op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Matching onderwijs-arbeidsmarkt
  • - Regio-overschrijdende tewerkstelling / arbeidsmarkt
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
 • - HRM
  • - Mentorschap (peter-/meterschap)
  • - Werkplekleren

Deze fiche werd laatst aangepast op: 30/01/2020