Terug naar zoekresultaten

Fiche organisatie

Unia

Unia

Koningsstraat 138
1000 Brussel

  02 212 30 00

  info@unia.be

Bezoek website

Katia Hoorne (Lokaal medewerker)

  0475 78 39 71

  katia.hoorne@unia.be

Organisatie

Korte omschrijving van deze organisatie:

Unia is een onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert. We zijn internationaal erkend als nationaal mensenrechteninstituut. Unia is interfederaal bevoegd. Dat wil zeggen dat we in België zowel op federaal niveau als op het niveau van de gewesten en de gemeenschappen actief zijn. Unia staat ook in voor de uitvoering, de bescherming en de follow-up van de toepassing van het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap. 


Bijkomende informatie

Deze organisatie is werkzaam in volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - De volledige provincie West-Vlaanderen

Deze organisatie richt zich specifiek naar volgende doelgroep(en):

 • - Studenten/leerlingen
  • - Hoger onderwijs
  • - Volwassenenonderwijs
 • - Werknemers
 • - Werkzoekenden
 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
 • - Werkgevers
  • - Profit
  • - Social Profit
  • - Lokale besturen / overheden
  • - Sociale economie
 • - Arbeidsmarkt middenveld
 • - Beleidsmakers

Deze organisatie houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Belangenbehartiging
 • - HR-advies
 • - Opleiding (geven / organiseren van)
 • - Organiseren van netwerking
 • - Organiseren van overleg

Deze organisatie zet voornamelijk in op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Arbeidsmarktbeleid
  • - Arbeidsmarktstatistieken
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
  • - Personen in armoede
 • - HRM
  • - Discriminatie
  • - Interculturaliteit
  • - Leeftijdsbewust personeelsbeleid
  • - Re-integratie
  • - Taal
  • - Werving & selectie

Deze fiche werd laatst aangepast op: 28/01/2020