Fiche tewerkstellingsinstrument

Dit tewerkstellingsinstrument kan bekomen worden via volgende organisatie:

VDAB West Vlaanderen

VDAB West Vlaanderen

Koning Albert 1 laan 1 2
8500 Brugge

  0499595907

  bart.pynket@vdab.be

  https://www.vdab.be/


Omschrijving tewerkstellingsinstrument:

Het stelsel van de TWE (Tijdelijke Werkervaring) richt zich naar werkzoekenden met een gebrek aan werkervaring en arbeidsattitudes om in het normaal economisch circuit aan de slag te kunnen. Door middel van werkplekleren worden hun competenties versterkt waardoor ze opnieuw aansluiting vinden met de reguliere arbeidsmarkt. Een traject duurt maximum 24 maanden. De begeleiding van deze werkzoekenden werd gegund aan partnerorganisaties .

De doelgroep:
Niet werkende werkzoekenden die:
- voldoende leerpotentieel hebben om de afstand naar tewerkstelling in het NEC in maximmum twee jaar te overbruggen
- een realistische joboriëntatie hebben
- geen nood hebben aan beroepsgerichte competentieversterking of taalopleiding om werk te kunnen vinden in een job die past binnen hun joboriëntatie
- inzicht hebben in eigen problematiek en bereid zijn er iets aan te doen
- onvoldoende arbeidsmatige zelfredzaamheid hebben
- nood hebben aan het opdoen van werkervaring.


Contactpersonen uit dit arbeidsmarkt vademecum die meer info kunnen verschaffen:

Bijkomende informatie

Dit tewerkstellingsinstrument betreft:

  • - Een tewerkstellingsmaatregel
  • - Een specifieke maatregel in het kader van Werkplekleren

Dit tewerkstellingsinstrument is van toepassing op volgend(e) werkingsgebied(en):

  • - De volledige provincie West-Vlaanderen

Dit tewerkstellingsinstrument beoogt specifiek volgende doelgroep(en):

  • - Werkzoekenden

Dit tewerkstellingsinstrument kan gelinkt worden aan volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

  • - Arbeidsbemiddeling
  • - Begeleiding / coaching van personen

Deze fiche werd laatst aangepast op: 12/06/2019