Fiche tewerkstellingsinstrument

Dit tewerkstellingsinstrument kan bekomen worden via volgende organisatie:

VDAB West Vlaanderen

VDAB West Vlaanderen

Koning Albert 1 laan 1 2
8500 Brugge

  0499595907

  bart.pynket@vdab.be

  https://www.vdab.be/


Omschrijving tewerkstellingsinstrument:

Wat is het doel van een TTT?

 • duurzame overdracht van de NodW-methodiek
 • opleiden van een taalcoach door een NodW-expert van VDAB
 • focus ligt op de zelfredzaamheid van de organisatie om talige leerkansen te creëren op de werkvloer  

Wat biedt VDAB?
Een NodW-expert van VDAB leidt de taalcoach in spe op gedurende 40 uur (kort traject) of 120 uur (lang traject). De NodW-expert leert de taalcoach in opleiding omgaan met de NodW-methodiek. Dat gebeurt op de werkvloer van de organisatie: de taalcoaching gebeurt terwijl de werknemers aan de slag zijn en hun taken uitvoeren.  Interventies en oefeningen zijn zo veel mogelijk gebaseerd op de reële communicatiemomenten op de werkvloer. Naast de begeleiding op de werkvloer vindt er in beide modellen ook een workshop met de collega’s plaats. Die workshop (HELP = Hoe Efficiënt Luisteren (naar) en praten met anderstalige collega’s) is heel praktisch en werkt sensibiliserend voor de hele Nederlandstalige werkomgeving.
Wat zijn de voorwaarden?
 • Elk taalcoachingstraject, kort of lang, moet vertrekken vanuit een engagement van het bedrijf. Een betaalde taalcoach is hierbij dan ook de beste garantie. Om taalcoaching op een succesvolle manier te implementeren in een bedrijf zijn echter volgende sleutels tot succes eveneens onvoorwaardelijk:
 • een bedrijfsleiding die 100% achter NodW+ staat;
  • een nood aan taalondersteuning bij de anderstalige werknemers en hun omgeving;
  • een klimaat van vertrouwen en enthousiasme;
  • een implementatie van de visie die niet wordt geforceerd maar wel gestimuleerd.
 
 • Bij het lange taalcoachingsproject zijn er nog extra voorwaarden:
 • een geëngageerde medewerker die minimaal 20% van zijn werktijd mag en kan investeren om de rol van taalcoach op te nemen. Bij het eerste gesprek krijgt de organisatie het competentieprofiel van de taalcoach dat als leidraad dient om de geknipte taalcoach aan te stellen.
 • zorgvuldige selectie van de afdeling of het team waar de taalcoaching zal starten: een  team met een werkleider dat wil groeien in de communicatie en dat voldoende laagtaalvaardige medewerkers heeft.

Door de intensiteit van dit project kan VDAB een bedrijf eenmalig ondersteunen om die techniek onder de knie te krijgen. Na het vertrek van de VDAB-expert is het bedrijf zelf verantwoordelijk voor de overdracht van de kennis aan een nieuwe taalcoach.


Contactpersonen uit dit arbeidsmarkt vademecum die meer info kunnen verschaffen:

Bijkomende informatie

Dit tewerkstellingsinstrument betreft:

 • - Een andere specifieke maatregel of tool

Dit tewerkstellingsinstrument is van toepassing op volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - De volledige provincie West-Vlaanderen

Dit tewerkstellingsinstrument kan gelinkt worden aan volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Opleiding (geven / organiseren van)

Dit tewerkstellingsinstrument wil voornamelijk inspelen op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Sociale economie
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
 • - HRM
  • - Opleidingsbeleid

Deze fiche werd laatst aangepast op: 04/03/2019