Fiche contactpersoon

Organisatie

STAM vzw Steunpunt Activering op Maat

STAM vzw Steunpunt Activering op Maat

Wallenstraat 46-48
8800 Roeselare

  051/208983

  wvl@arbeidszorg.be


Omschrijving functie:

STAM vzw is eerste en laagdrempelig aanspreekpunt voor alle organisaties die met de methodiek arbeidszorg werken.
STAM vzw behartigt de belangen van zijn leden op organisatieniveau en voor hun respectievelijke doelgroepen.
STAM vzw is de organisatie die alle West-Vlaamse arbeidszorginitiatieven verbindt, ondersteunt en versterkt.


Bijkomende informatie

Deze persoon is werkzaam in volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - De volledige provincie West-Vlaanderen

Deze persoon werkt voornamelijk in functie van volgende doelgroep(en):

 • - Studenten/leerlingen
  • - Secundair onderwijs
   • - Deeltijds / leertijd
   • - Buitengewoon
 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
 • - Scholen
 • - Beleidsmakers

Deze persoon houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Belangenbehartiging
 • - Match onderwijs-arbeidsmarkt
 • - Organiseren van netwerking
 • - Organiseren van overleg
 • - Procesbegeleiding / projectbegeleiding van organisaties

Deze persoon heeft ervaring met volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Sociale economie

Gerelateerde nieuwsitems:

- [23-06-2020] Aanbod voor (tijdelijk) werklozen: werk aan je digitale vaardigheden

- [11-05-2020] Extra steun voor sociale economie in West-Vlaanderen.


Deze fiche werd laatst aangepast op: 09/07/2019