Fiche contactpersoon

Organisatie


Omschrijving functie:

Als coördinator sociale economie werk ik aan een inclusieve arbeidsmarkt in West-Vlaanderen. We stimuleren duurzame kwalitatieve tewerkstelling van kansengroepen in West-Vlaanderen, zowel binnen de sociale ondernemingen als binnen het klassieke bedrijfsleven. We versterken het ondernemerschap van maatwerkbedrijven en arbeidszorginitiatieven en de onderlinge samenwerking, via onze samenwerkingsovereenkomsten met de federaties 4Werk vzw en Stam vzw. Daarnaast werken we ook samen met het werkveld Europese projecten uit, zoals bijv het voorbije TTI (Toegepaste Technologische Innovatie) en COVATTI (cocreatie en valorisatie van toegepaste technologische innovaties). We schrijven deze gezamenlijk uit, faciliteren de opstart en de uitwerking. We beogen niet alleen het verhogen van de werkzaamheidsgraad van kansengroepen in onze provincie, maar wensen ook voor groepen mensen binnen de niet beroepsactieve bevolking, o.m. invaliden arbeidsmarktprojecten op te zetten. Ook met Starterslabo West-Vlaanderen is er een samenwerkingsovereenkomst om kandidaat ondernemers die een afstand tot ondernemerschap ervaren een veilige plek te bieden en individuele en collectieve coaching om hun project te kunnen uitwerken en uittesten in de markt. Verder staan we open voor nieuwe projectvoorstellen, proeftuinen waar samenwerking beoogd wordt tussen sociale ondernemingen, kennisinstellingen en het bedrijfsleven om te komen tot een meer inclusieve arbeidsmarkt in West-Vlaanderen. 
 


"Ilse Van Houtteghem" levert volgende suggesties op per domein

Deze persoon kan meer info verschaffen over of is nauw betrokken bij:


Bijkomende informatie

Deze persoon is werkzaam in volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - De volledige provincie West-Vlaanderen

Deze persoon werkt voornamelijk in functie van volgende doelgroep(en):

 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
 • - Werkgevers
  • - Sociale economie
 • - Arbeidsmarkt middenveld
 • - Beleidsmakers

Deze persoon houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Funding - Subsidiedossiers schrijven
 • - Organiseren van netwerking
 • - Promotie (van sectoren, jobs, opleidingen,...)
 • - Financiering

Deze persoon heeft ervaring met volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Arbeidsmarktbeleid
  • - Arbeidsmarktstatistieken
  • - Europese projecten (Interreg, EFRO, ESF, EASI, ...)
  • - Matching onderwijs-arbeidsmarkt
  • - Mobiliteit (woon-werk verkeer)
  • - Regio-overschrijdende tewerkstelling / arbeidsmarkt
  • - Sociale economie
  • - Technologie (robotisering / digitalisering)
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
  • - Personen in armoede

Gerelateerde nieuwsitems:

- [11-05-2020] Extra steun voor sociale economie in West-Vlaanderen.

- [22-04-2020] Hoe pas je 'social distancing' op de werkvloer toe? Waar vind je correcte info en goede praktijkvoorbeelden?


Deze fiche werd laatst aangepast op: 19/03/2019