Fiche contactpersoon

Organisatie


Omschrijving functie:

Stafmedewerker Westhoek Impulsplan: meewerken aan de uitrol van een 5-tal projecten met als gemeenschappelijke basis hun ligging in de Westhoek. 
Lokaal contactpersoon binnen POM West-Vlaanderen voor volgende projecten: realisatie droneport Koksijde, aanleg ROC's in Veurne en Diksmuide, mobiliteit (algemeen), Qualicanes, onderzoek volwasseneneducatie Westhoek. 


"Ellen Bruynoghe" levert volgende suggesties op per domein

Deze persoon kan meer info verschaffen over of is nauw betrokken bij:


Bijkomende informatie

Deze persoon is werkzaam in volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - Blankenberge
 • - Brugge
 • - Knokke-Heist
 • - Arrondissement Oostende
 • - Westhoek

Deze persoon is specifiek werkzaam in volgende sector(en):

 • - Horeca (PC 302)
 • - Vastgoedsector (PC 323)

Deze persoon werkt voornamelijk in functie van volgende doelgroep(en):

 • - Studenten/leerlingen
  • - Lager onderwijs
  • - Secundair onderwijs
   • - Voltijds
   • - Deeltijds / leertijd
   • - Buitengewoon
  • - Hoger onderwijs
  • - Volwassenenonderwijs
 • - Werknemers
 • - Werkzoekenden
 • - Werkgevers
  • - Profit
  • - Social Profit
  • - Lokale besturen / overheden
  • - Sociale economie
 • - Arbeidsmarkt middenveld
 • - Beleidsmakers

Deze persoon houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Funding - Subsidiedossiers schrijven
 • - Organiseren van netwerking
 • - Organiseren van overleg
 • - Procesbegeleiding / projectbegeleiding van organisaties

Deze persoon heeft ervaring met volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Europese projecten (Interreg, EFRO, ESF, EASI, ...)
  • - Mobiliteit (woon-werk verkeer)

Deze fiche werd laatst aangepast op: 03/02/2020