Terug naar zoekresultaten

Fiche contactpersoon

Organisatie


Omschrijving functie:

Aansturen van het team tewerkstelling van OCMW Brugge. Dit in functie van oriënteringsbegeleiding, arbeidsbegeleiding, tewerkstellingsbegeleiding en nazorgbegeleiding.
Ondersteuning van de projecten Lokale Diensten Economie (LDE) die een band hebben met OCMW Brugge.
Verantwoordelijke van het project Dozen&Co, verhuisproject met een erkenning LDE.


"Piet Dupan" levert volgende suggesties op per domein

Deze persoon kan meer info verschaffen over of is nauw betrokken bij:


Bijkomende informatie

Deze persoon is werkzaam in volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - Brugge

Deze persoon is specifiek werkzaam in volgende sector(en):

 • - Lokale besturen

Deze persoon werkt voornamelijk in functie van volgende doelgroep(en):

 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - Leefloners

Deze persoon houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Arbeidsbemiddeling
 • - Begeleiding / coaching van personen

Deze persoon heeft ervaring met volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Mobiliteit (woon-werk verkeer)
  • - Sociale economie
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - Leefloners
  • - Personen in armoede
 • - HRM
  • - Werkplekleren
 • - Tijdelijke Werk Ervaring
 • - Tewerkstelling met statuut artikel 60§7
 • - Lokale Diensten Economie

Deze fiche werd laatst aangepast op: 13/02/2019