Fiche contactpersoon

Organisatie

Groep Weerwerk

Groep Weerwerk

Gaardeniersweg 80
9000 Gent

  092230204

  weerkracht@weerwerk.be

  http://www.weerwerk.be


Omschrijving functie:

Coördineert team activering Roeselare met als doel een zo hoog en comfortabel mogelijke plaats op de participatieladder te garanderen voor het individueel traject voor elke medewerker of deelnemer.
Dit bereiken we met een team dat verschillende rollen inneemt: 
- empowerment coach: focus op stabiliteit in levensdomeinen en opbouwend netwerk 
- attitude trainer op de werkvloer
- werkplaatsleider
- intaker/outreacher 
- jobcoach 

De teamleider stuurt aan op een waarderende en coachende manier, legt opleidingsnoden bloot en geeft input ter versterking van de individuele comeptenties, maar zorgt ook voor de team-samenhang en de capaciteit om diverse trajecten samen haalbaar te maken. 

De teamleider ondersteunt in de keuze en opmaak van projectdossiers, en volgt lopende projecten zowel kwalitatief als kwantitatief op. 
 


"Lieve Vandecasteele" levert volgende suggesties op per domein

Deze persoon kan meer info verschaffen over of is nauw betrokken bij:


Bijkomende informatie

Deze persoon is werkzaam in volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - Roeselare
 • - Staden
 • - Tielt
 • - Beernem
 • - Brugge

Deze persoon werkt voornamelijk in functie van volgende doelgroep(en):

 • - Werknemers
 • - Werkzoekenden
 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Personen met een arbeidsbeperking
 • - Werkgevers
  • - Profit
  • - Social Profit
  • - Lokale besturen / overheden
  • - Sociale economie
 • - Arbeidsmarkt middenveld
 • - Scholen
 • - Beleidsmakers
 • - verslavingsgeschiedenis

Deze persoon houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Arbeidsbemiddeling
 • - Begeleiding / coaching van personen
 • - Loopbaanbegeleiding
 • - Organiseren van overleg

Gerelateerde nieuwsitems:

- [02-06-2023] April/mei 2023: nieuwe fiches in het arbeidsmarktvademecum


Deze fiche werd laatst aangepast op: 24/05/2023