Fiche contactpersoon

Organisatie

Treffik

Treffik

Koning Leopold III laan 41
8200 Sint-Andries

  050403483

  mobiliteitspunt@west-vlaanderen.be

  http://www.treffik.be


Omschrijving functie:

Als teamcoördinator bij Treffik begeleidt en stuur ik ons team bij al onze activiteiten. Dat gaat om het adviseren van werkgevers die werk wensen te maken van het stimuleren van duurzame mobiliteit bij hun werknemers. Concreet gaat dit oa. via het aanbieden van mobiscans (mobiliteitsanalyse woon-werkverkeer), de woon-werkcampagne "de testkaravaan komt er aan", het begeleiden van subsidiedossiers bij het Vlaamse Pendelfonds, bedrijven met elkaar in contact brengen ivm best practices duurzame mobiliteit, het aanbieden van gerichte opleidingen rond veilig woon-werkverkeer, mobiliteitsgerelateerde loontechnische opleidingen, opleidingen rond de elektrificaite van het wagenpark en ten slotte het organiseren van netwerkevents/themasessies rond duurzame bedrijfsmobiliteit.


Bijkomende informatie

Deze persoon is werkzaam in volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - De volledige provincie West-Vlaanderen

Deze persoon werkt voornamelijk in functie van volgende doelgroep(en):

 • - Werknemers
 • - Werkgevers
  • - Profit
  • - Social Profit
  • - Lokale besturen / overheden
  • - Sociale economie
 • - Beleidsmakers

Deze persoon houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Belangenbehartiging
 • - HR-advies
 • - Opleiding (geven / organiseren van)
 • - Organiseren van netwerking
 • - Organiseren van overleg
 • - Procesbegeleiding / projectbegeleiding van organisaties

Deze persoon heeft ervaring met volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Mobiliteit (woon-werk verkeer)
 • - HRM
  • - Loonbeleid

Gerelateerde nieuwsitems:

- [02-06-2023] April/mei 2023: nieuwe fiches in het arbeidsmarktvademecum


Gerelateerde events:

- [20-02-2024] MobiMatinee: baseer je mobiliteitsbeleid op concrete data


Deze fiche werd laatst aangepast op: 02/06/2023