Fiche contactpersoon

Organisatie

GTB

GTB

Guido Gezellelaan 7
8800 Roeselare

  051268600

  west-vlaanderen@gtb.be

  http://www.gtb-vlaanderen.be


Omschrijving functie:

* Binnen Talentoscoop expertiese bieden we samen met de werkplekarchitecten een kosteloze ondersteuning aan de werkgevers op het vlak van HR.
Zowel wij als de werkgevers schenken een bijzondere aandacht voor diversiteit en inclusief ondernemen.  
Via een vraag- en luistergesprek brengen we behoeften van de werkgever in kaart en maken we een voorstel van actieplan op. Wanneer de werkgever hiermee aan de slag wenst te gaan, dan maken we een overeenkomst op waarin we de acties vastleggen. De werkgever krijgt één contactpersoon die een werkteam van experten rond zich verzamelt voor de uitvoering van deze acties.

* Z2O: Bij GTB, de gespecialiseerde team bemiddeling, begeleiden we mensen met de arbeidsbeperking naar een gepaste job en ondersteunen we hen om die te houden.  Via het project Z ²O: zelfstandig en zelfsturend ondernemen, willen we onze focus verbreden: we begeleiden ook klanten naar een zelfstandige activiteit. Het Z ²O-project krijgt de financiële steun van het Agentschap Ondernemen en loopt in nauwe samenwerking met VDAB, UNIZO, de activiteitencoöperaties en andere startersinitiatieven.


"Dragana Askic" levert volgende suggesties op per domein

Deze persoon kan meer info verschaffen over of is nauw betrokken bij:


Bijkomende informatie

Deze persoon is werkzaam in volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - Midden-West-Vlaanderen
 • - Arrondissement Ieper
 • - Zuid-West-Vlaanderen

Deze persoon werkt voornamelijk in functie van volgende doelgroep(en):

 • - Werkgevers
  • - Profit
  • - Social Profit
  • - Lokale besturen / overheden
  • - Sociale economie
 • - Starters (zelfstandigen)

Deze persoon houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Begeleiding / coaching van personen
 • - HR-advies

Deze persoon heeft ervaring met volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - HRM
  • - Burn-out
  • - Competentiebeleid
  • - Discriminatie
  • - Doorstroom
  • - Employer branding
  • - Ergonomie
  • - Gender
  • - Gezondheidsbeleid
  • - Innovatieve arbeidsorganisatie
  • - Interculturaliteit
  • - Leeftijdsbewust personeelsbeleid
  • - Onthaalbeleid
  • - Opleidingsbeleid
  • - Mentorschap (peter-/meterschap)
  • - Re-integratie
  • - Retentie
  • - Taal
  • - Werkplekleren
  • - Werving & selectie
  • - Loonbeleid

Deze fiche werd laatst aangepast op: 31/10/2022