Fiche contactpersoon

Organisatie


Omschrijving functie:

Ik ben medewerker van het Centrum voor Basiseducatie Brugge-Oostende-Westhoek, open-school. Wij zijn door het Ministerie van Onderwijs en Vorming erkend, onafhankelijk en pluralistisch samengesteld. Basiseducatie situeert zich binnen het volwassenenonderwijs. 
In een maatschappij die steeds meer gekenmerkt wordt door een toenemende kloof tussen hoger- en lagergeschoolden, willen de centra de geletterdheid verhogen.

We geven cursussen waardoor cursisten hun basiskennis en -vaardigheden verhogen om actiever deel te nemen aan de maatschappij. Wat ze leren is toepasbaar in het dagelijkse leven om zelfstandiger te worden en mee te blijven met de snelle evoluties. Het opleidingsaanbod is dan ook gericht op het aanleren en verhogen van (geletterdheids)competenties, op het vlak van:

 • taal
 • wiskunde
 • informatie- en communicatietechnologie (ict)
 • maatschappijoriëntatie (“algemene vorming”) 
Ik neem een functie op binnen promotie/werving.


"Eva Verscheure" levert volgende suggesties op per domein

Deze persoon kan meer info verschaffen over of is nauw betrokken bij:


Bijkomende informatie

Deze persoon is werkzaam in volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - Noord-West-Vlaanderen
 • - Arrondissement Diksmuide

Deze persoon werkt voornamelijk in functie van volgende doelgroep(en):

 • - Werknemers
 • - Werkzoekenden
 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen

Deze persoon houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Opleiding (geven / organiseren van)

Deze persoon heeft ervaring met volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Vluchtelingen
  • - Personen in armoede

Deze fiche werd laatst aangepast op: 28/04/2020