Fiche contactpersoon

Organisatie

Horeca Forma

Horeca Forma

Anspachlaan 111 4
1000 Brussel

  02/513.64.84

  forma@horeca.be

  http://www.fanvanhoreca.be


Omschrijving functie:

Kansen bieden aan nieuw horecatelent.
Menu van ondersteuning:
- Coaching van cursisten tijdens een beroepsgerichte opleidingstraject. Elk traject start met een vooropleiding waarin de cursisten de kneepjes van het vak aangeleerd krijgen. Nadien volgt er een stage op de werkplek, zodat de cursisten kennismaken met het reilen en zeilen van een echte werkvloer.
Naast het aanleren van de juiste kennis en competenties is er tijdens het opleidingstraject ook aandacht voor attitudetraining, communicatietraining, sollicitatietraining en kennis van het Nederlands.
- Ondersteuning van studenten tijdens een horecaopleiding (middelbaar en volwassen onderwijs).
- Ondersteuning van horecaopleidingen van derdenpartners en organisaties.
- Onderzoek en ontwikkeling van nieuwe projecten.


"Kim Vandamme" levert volgende suggesties op per domein

Bijkomende informatie

Deze persoon is werkzaam in volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - De volledige provincie West-Vlaanderen

Deze persoon is specifiek werkzaam in volgende sector(en):

 • - Horeca (PC 302)

Deze persoon werkt voornamelijk in functie van volgende doelgroep(en):

 • - Studenten/leerlingen
  • - Secundair onderwijs
   • - Voltijds
   • - Deeltijds / leertijd
   • - Buitengewoon
  • - Volwassenenonderwijs
 • - Werknemers
 • - Werkzoekenden
 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
 • - Werkgevers
  • - Profit
  • - Lokale besturen / overheden
  • - Sociale economie
 • - Arbeidsmarkt middenveld
 • - Scholen
 • - Beleidsmakers

Deze persoon houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Arbeidsbemiddeling
 • - Begeleiding / coaching van personen
 • - Belangenbehartiging
 • - HR-advies
 • - Match onderwijs-arbeidsmarkt
 • - Opleiding (geven / organiseren van)
 • - Organiseren van netwerking
 • - Organiseren van overleg
 • - Procesbegeleiding / projectbegeleiding van organisaties
 • - Promotie (van sectoren, jobs, opleidingen,...)

Deze persoon heeft ervaring met volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Arbeidsmarktstatistieken
  • - Europese projecten (Interreg, EFRO, ESF, EASI, ...)
  • - Sociale economie
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
  • - Personen in armoede
 • - HRM
  • - Burn-out
  • - Doorstroom
  • - Ergonomie
  • - Werkplekleren

Deze fiche werd laatst aangepast op: 24/07/2019