Fiche contactpersoon

Organisatie

OCMW Oostende

OCMW Oostende

Edith Cavellstraat 15
8400 Oostende

  059 59 10 10

  onthaal@sho.be

  https://www.oostende.be/sociaalhuis


Omschrijving functie:

Ik ben de expert van team Tewerkstelling.  Onze dienst bepaalt  een traject op maat van de activeerbare leeflooncliënten richting werk en/of opleiding.   Op vlak van tewerkstelling zetten we het instrument van Tijdelijke werkervaring, met een sociale tewerkstelling onder statuut van art.60§7, in.  

Ik volg de dossiers inhoudelijk op en viseer de verslagen die worden voorbereid voor het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst.
Ik organiseer wekelijks een steunteam waar complexe dossiers samen met de collega's van het team worden besproken.

Ik neem ook deel aan overlegmomenten met diverse partners.

Samen met mijn collega- diensthoofd steutel ik aan onze interne de dienstverlening.  Ik bouw hiervoor mijn kennis van de wetgeving, regelgeving, procedures enz.. verder op.

 


Bijkomende informatie

Deze persoon is werkzaam in volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - Kust

Deze persoon werkt voornamelijk in functie van volgende doelgroep(en):

 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen

Deze persoon houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Arbeidsbemiddeling
 • - Begeleiding / coaching van personen
 • - Organiseren van netwerking
 • - Organiseren van overleg

Deze persoon heeft ervaring met volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
  • - Personen in armoede

Deze fiche werd laatst aangepast op: 26/07/2019