Terug naar zoekresultaten

Fiche arbeidsmarkt subsidie

Deze arbeidsmarkt subsidie kan bekomen worden via volgende organisatie:

Europa WSE

Europa WSE

Koning Albert II-laan 35 20
1030 Brussel

  02 552 83 51

  europawse@vlaanderen.be

  https://www.europawse.be/


Omschrijving arbeidsmarkt subsidie:

Deze oproep richt zich exclusief naar lokale besturen1 of samenwerkingsverbanden tussen lokale besturen die in een van de 18 afgebakende regio’s (Brussels Hoofdstedelijk Gewest, stad Antwerpen, stad Gent en de 15 Vlaamse referentieregio’s)3de leidende rol opnemen bij de opstart van een regionaal organisatienetwerk rond het participatie- en netwerktraject (4de pijler inburgering). In de projectaanvraag moet de indiener aantonen dat hij het mandaat heeft om het netwerkleiderschap op te nemen.

Het participatie- en netwerktraject moet nieuwkomers in Vlaanderen de kans geven om hun sociaal netwerk te versterken en verbreden door bijvoorbeeld samen met een buddy op pad te gaan, zich in te zetten als vrijwilliger of een kennismakingsstage te doen in een organisatie of bedrijf. Aansluitend bij deze projectoproep lanceren we in 2023 een oproep om concrete acties die door het regionaal netwerk worden uitgewerkt, te financieren. 

Het indienen van een projectvoorstel is voorbehouden aan lokale besturen of een samenwerkingsverband tussen lokale besturen, die binnen een van de 18 afgebakende regio’s het netwerkleiderschap opneemt. De finale doelgroep van deze oproep zijn nieuwkomers, en inburgeraars in het bijzonder.

Per regio kan een maximale subsidie worden aangevraagd van 322.000 euro voor de opstart van het regionetwerk. De projecten starten tussen 01/01/2023 en 1/07/2023 en hebben een looptijd van 24 maanden. 


Contactpersonen uit dit arbeidsmarkt vademecum die meer info kunnen verschaffen:

Bijkomende informatie

Is er een deadline om deze arbeidsmarkt subsidie aan te vragen?

20/02/2030


Deze arbeidsmarkt subsidie is van toepassing op volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - De volledige provincie West-Vlaanderen

Wie kan gebruik maken van deze arbeidsmarkt subsidie?

 • - Lokale besturen / overheden

Deze arbeidsmarkt subsidie beoogt specifiek volgende doelgroep(en):

 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - Vluchtelingen
 • - Inburgeraars

Deze arbeidsmarkt subsidie kan gelinkt worden aan volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Begeleiding / coaching van personen
 • - Opleiding (geven / organiseren van)
 • - Organiseren van netwerking
 • - Organiseren van overleg
 • - Procesbegeleiding / projectbegeleiding van organisaties

Deze arbeidsmarkt subsidie wil voornamelijk inspelen op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - Vluchtelingen
 • - Inburgeraars

Gerelateerde nieuwsitems:

- [01-02-2023] Januari 2023: nieuwe fiches in het arbeidsmarktvademecum


Deze fiche werd laatst aangepast op: 01/02/2023